Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama Poslovni sustavi d.o.o je odredilo za to nadležnu osobu. Poslove službenika za informiranje u Poslovnim sustavima d.o.o obavlja Ana Tomašić Volk.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Kontakt: tel: +385 51 564 446
e-mail: uprava@poslovni-sustavi.hr


Dokumenti