Otvoreni natječaji:

  1. SPECIJALIST NABAVE (sudjeluje u provedbi postupka nabave), VSS/VŠS društevni smjer, potreban je certifikat iz područja javne nabave uz zamolbu, životopis, presliku domovnice, diplome, ERPS, te uvjerenje o nekažnjavanju – na adresu Milutina Barača 19 – natječaj je otvoren do 4. svibnja 2018. godine.
  2. REFERENT ZA LJUDSKE POTENCIJALE (obavljanje poslova vezano uz zasnivanje radnog odnosa i prava radnika vezano uz radni odnos), SSS, društvenog smjera, radno iskustavo – 1 godina, zamolbu uz presliku domovnice, svjedodžbe, uvjerenje o nekažnjavanju, ERPS, te životopis dostaviti na adresu Milutina Barača 19. – natječaj je otvoren do 24. travnja 2018. godine. 
  3. SPECIJALIST INTERNE REVIZIJE, VSS/VŠS ekonomski smjer, radno iskustvo – 3 godine na poslovima računovodstva, financija, revizije i kontrolinga, zamolbu uz presliku domovnice, diplome, ERSP, kao i potvrdu poslodavcima o obavljanju poslova računovodstva, financija, revizije i kontrolinga, te životopis dostaviti na adresu Milutina Barača 19. – natječaj je otvoren do 27. travnja 2018. godine. NAPOMENA: potrebno je i ovlaštenje Ministra financija za poslove unutarnje revizije ili certifikat ovlaštenog unutarnjeg revizora; na natječaj se mogu javiti i kandidati koji u trenutku prijave ne posjeduju stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru ili certifikat ovlaštenog internog revizora, pod uvjetom da s Poslodavcem zaključe sporazum kojim će se obvezati na stjecanje predmetnog stručnog ovlaštenja ili certifikata u roku od deset mjeseci od zaključenja ugovora o radu, na trošak Poslodavca, te na ostanak u radnom odnosu kod Poslodavca najmanje dvije godine.
  4. VODITELJ INTERNE REVIZIJE, VSS ekonomski smjer, radno iskustvo – 5 godina na poslovima računovodstva, financija, revizije i kontrolinga, zamolbu uz presliku domovnice, diplome, ERSP, kao i potvrdu poslodavcima o obavljanju poslova računovodstva, financija, revizije i kontrolinga, te životopis dostaviti na adresu Milutina Barača 19. – natječaj je otvoren do 27. travnja 2018. godine. NAPOMENA: potrebno je i ovlaštenje Ministra financija za poslove unutarnje revizije ili certifikat ovlaštenog unutarnjeg revizora; na natječaj se mogu javiti i kandidati koji u trenutku prijave ne posjeduju stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru ili certifikat ovlaštenog internog revizora, pod uvjetom da s Poslodavcem zaključe sporazum kojim će se obvezati na stjecanje predmetnog stručnog ovlaštenja ili certifikata u roku od deset mjeseci od zaključenja ugovora o radu, na trošak Poslodavca, te na ostanak u radnom odnosu kod Poslodavca najmanje dvije godine.