Otvoreni natječaji:

  1. SKLADIŠTAR, sss/kv, radno iskustvo 6 mjeseci, zbog povećanog opsega posla, potrebna informatička znanja – Microsoft Office, uz zamolbu priložiti presliku domovnice, svjedodžbe, uvjerenje o nekažnjavanju, podaci o radnom stažu ERPS i životopis na adresu Milutina Barača 19 – natječaj je otvoren do 31.07.2017. 
  2. VIŠI REFERENT RAČUNOVODSTVA, (IZRADA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA, KONTROLA KNJIŽENJA), vss/všs, ekonomski obrazovni program, uz zamolbu priložiti presliku domovnice, svjedodžbe, uvjerenje o nekažnjavanju, podaci o radnom stažu ERPS i životopis na adresu Milutina Barača 19 – natječaj je otvoren do 01.08.2017.