Nabava

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

ULJA ZA MOTORE

Rok za dostavu ponude: 03.12.2020. u 10:00 sati

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Rok za dostavu ponude: 24.11.2020. u 10:00 sati

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

USLUGA SERVISA AUTOBUSA U JAMSTVENOM ROKU

Rok za dostavu ponude: 19.11.2020. u 10:00 sati

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

USLUGA PROTEKTIRANJA AUTOGUMA

Rok za dostavu ponude: 23.10.2020. u 10:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

Poštanske usluge

Rok za dostavu ponude: 30.11.2020. u 09:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine

Rok za dostavu ponude: 17.11.2020. u 09:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

PREUZIMANJE I ZBRINJAVANJE GLOMAZNOG OTPADA KB 20 03 07

Rok za dostavu ponude: 20.11.2020. u 10:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

Naručitelj:
Javna nabava

NABAVA TERETNOG VOZILA S DIZALICOM

Rok za dostavu ponude: 30.07.2020. u 10:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

Naručitelj:
Javna nabava

ODRŽAVANJE PLAMENIKA I AUTOMATIKE KOTLOVA TIJEKOM GODINE DANA

Rok za dostavu ponude: 04.05.2020. u 10:00 sati

Naručitelj:
Rijeka promet (JN)

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Rok za dostavu ponude: 27.11.2020. u 10:00 sati

Naručitelj:
Rijeka promet (JN)

Naručitelj:
Rijeka promet (JN)

Naručitelj:
Rijeka promet (JN)

Nema objava

Naručitelj:
Rijeka plus (JN)

Naručitelj:
Rijeka plus (JN)

NABAVA ZAŠTITNE ODJEĆE

Rok za dostavu ponude: 10.10.2017. u 10:00 sati

Naručitelj:
Rijeka plus (JN)

NABAVA ZIMSKIH SLUŽBENIH JAKNI

Rok za dostavu ponude: 04.07.2017. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
60-JEN-20

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Isporuka roba

BRTVILA I GUMICE ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 04.12.2020. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
63-JEN-20

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Isporuka roba

TORPEDO KARTICE

Rok za dostavu ponude: 16.11.2020. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
48-JEN-20

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Isporuka roba

FILTERI

Rok za dostavu ponude: 06.11.2020. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
41-JEN-20

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Isporuka roba

RETROVIZORI I AUTOOGLEDALA

Rok za dostavu ponude: 02.11.2020. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
E-mv 188/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Pružanje usluga

TISAK EDUKATIVNO-INFORMATIVNOG LETKA

Rok za dostavu ponude: 12.11.2020. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
E-mv 258/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Isporuka roba

NABAVA SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Rok za dostavu ponude: 29.10.2020. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
E-mv 258/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Evidencijski broj:
E-mv 225/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Evidencijski broj:
64/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Isporuka roba

NABAVA NOVIH VATROGASNIH APARATA TIJEKOM GODINE DANA

Rok za dostavu ponude: 27.07.2020. u 12:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
57/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Pružanje usluga

Usluga ovjere i servisa plinomjera i regulatora tijekom godine dana

Rok za dostavu ponude: 09.07.2020. u 11:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
600-40-20/56 (56/20)

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Evidencijski broj:
55/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Evidencijski broj:
105/20-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Evidencijski broj:
92/20-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Evidencijski broj:
91/20

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Evidencijski broj:
90/20-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Evidencijski broj:
600-06-20/11

Naručitelj:
Poslovni sustavi (JEN)

Evidencijski broj:
600-06-20/06

Naručitelj:
Poslovni sustavi (JEN)

Pružanje usluga

USLUGA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA

Rok za dostavu ponude: 17.07.2020. u 12:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
600-06-20/05

Naručitelj:
Poslovni sustavi (JEN)

Evidencijski broj:
600-06-20/03

Naručitelj:
Poslovni sustavi (JEN)

Evidencijski broj:
200-05-19/PN-1051

Naručitelj:
Rijeka plus (BN)

Radovi

Usluge asfaltiranja_KBC Sušak za Rijeka plus d.o.o.

Rok za dostavu ponude: 24.05.2019. u 11:00 sati

Evidencijski broj:
PN-1053

Naručitelj:
Rijeka plus (BN)

Pružanje usluga

Čišćenje poslovnih prostora_Rijeka plus d.o.o,

Rok za dostavu ponude: 24.05.2019. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
PN-995

Naručitelj:
Rijeka plus (BN)

Pružanje usluga

Čišćenje separatora za Rijeka plus d.o.o.

Rok za dostavu ponude: 02.05.2019. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
PN-2966

Naručitelj:
Rijeka plus (BN)

Pružanje usluga

Proširenje i nadogradnja postojećeg sustava kontrole i naplate parkinga

Rok za dostavu ponude: 11.04.2019. u 12:00 sati