Nabava

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

GUME ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 08.10.2021. u 10:00 sati

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

USLUGA PROTEKTIRANJA AUTOGUMA

Rok za dostavu ponude: 04.10.2021. u 10:00 sati

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

REZERVNI DIJELOVI ZA SERVISE VOZILA U JAMSTVU

Rok za dostavu ponude: 25.08.2021. u 10:00 sati

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

NABAVA I STAVLJANJE U FUNKCIJU 37 NOVIH AUTOBUSA

Rok za dostavu ponude: 03.09.2021. u 10:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

Električna energija

Rok za dostavu ponude: 08.07.2021. u 09:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

Višenamjenski stroj za čišćenje javno-prometnih površina

Rok za dostavu ponude: 06.07.2021. u 10:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

Gume za osobna i teretna vozila i radne strojeve

Rok za dostavu ponude: 12.07.2021. u 09:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

PROMIDŽBA I VIDLJIVOST PROJEKTA „OBNOVA TOPLINARSTVA GRADA RIJEKE“

Rok za dostavu ponude: 30.06.2021. u 10:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

USLUGA UPRAVLJANJA IZGRADNJOM I VOĐENJA IZVOĐAČA

Rok za dostavu ponude: 30.06.2021. u 09:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

ODRŽAVANJE PLAMENIKA I AUTOMATIKE KOTLOVA TIJEKOM GODINE DANA

Rok za dostavu ponude: 25.05.2021. u 10:00 sati

Naručitelj:
Rijeka promet (JN)

REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE TONŽINO

Rok za dostavu ponude: 21.04.2021. u 10:00 sati

Naručitelj:
Rijeka promet (JN)

Nema objava

Naručitelj:
Rijeka plus (JN)

Naručitelj:
Rijeka plus (JN)

NABAVA ZAŠTITNE ODJEĆE

Rok za dostavu ponude: 10.10.2017. u 10:00 sati

Naručitelj:
Rijeka plus (JN)

NABAVA ZIMSKIH SLUŽBENIH JAKNI

Rok za dostavu ponude: 04.07.2017. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
36-JEN-21

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Isporuka roba

AKUMULATORI

Rok za dostavu ponude: 23.09.2021. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
58-JEN-21

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Isporuka roba

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU

Rok za dostavu ponude: 26.08.2021. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
47-JEN-21

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Evidencijski broj:
40-JEN-21

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Pružanje usluga

REDOVNI GODIŠNJI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

Rok za dostavu ponude: 19.07.2021. u 08:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
E-mv 017/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Isporuka roba

SEZONSKO CVIJEĆE ZA LJETNE GREDICE I VISEĆE VAZE

Rok za dostavu ponude: 23.12.2020. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
E-mv 265/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Evidencijski broj:
E-mv 188/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Pružanje usluga

TISAK EDUKATIVNO-INFORMATIVNOG LETKA

Rok za dostavu ponude: 12.11.2020. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
E-mv 258/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Isporuka roba

NABAVA SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Rok za dostavu ponude: 29.10.2020. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
64/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Isporuka roba

NABAVA NOVIH VATROGASNIH APARATA TIJEKOM GODINE DANA

Rok za dostavu ponude: 27.07.2020. u 12:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
57/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Pružanje usluga

Usluga ovjere i servisa plinomjera i regulatora tijekom godine dana

Rok za dostavu ponude: 09.07.2020. u 11:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
600-40-20/56 (56/20)

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Evidencijski broj:
55/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Evidencijski broj:
107/20-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Pružanje usluga

USLUGE ZBRINJAVANJA OPASNOG OTPADA (ključni broj otpada 150110 x)

Rok za dostavu ponude: 09.12.2020. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
104/20-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Pružanje usluga

USLUGE NAJMA FOTOKOPIRNOG APARATA TIJEKOM 2021. GODINE

Rok za dostavu ponude: 04.12.2020. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
105/20-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Evidencijski broj:
92/20-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Evidencijski broj:
600-06-21/12

Naručitelj:
Poslovni sustavi (JEN)

Pružanje usluga

USLUGA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA

Rok za dostavu ponude: 01.09.2021. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
600-06-21/11

Naručitelj:
Poslovni sustavi (JEN)

Isporuka roba

NABAVA PRIJENOSNIH RAČUNALA S PRIKLJUČNOM POSTAJOM (7kom)

Rok za dostavu ponude: 13.08.2021. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
600-06-21/09

Naručitelj:
Poslovni sustavi (JEN)

Pružanje usluga

Usluga najma višefunkcijskih ispisnih uređaja i skenera

Rok za dostavu ponude: 13.07.2021. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
600-06-21/07

Naručitelj:
Poslovni sustavi (JEN)

Isporuka roba

Računalna oprema

Rok za dostavu ponude: 11.05.2021. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
200-05-19/PN-1051

Naručitelj:
Rijeka plus (BN)

Radovi

Usluge asfaltiranja_KBC Sušak za Rijeka plus d.o.o.

Rok za dostavu ponude: 24.05.2019. u 11:00 sati

Evidencijski broj:
PN-1053

Naručitelj:
Rijeka plus (BN)

Pružanje usluga

Čišćenje poslovnih prostora_Rijeka plus d.o.o,

Rok za dostavu ponude: 24.05.2019. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
PN-995

Naručitelj:
Rijeka plus (BN)

Pružanje usluga

Čišćenje separatora za Rijeka plus d.o.o.

Rok za dostavu ponude: 02.05.2019. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
PN-2966

Naručitelj:
Rijeka plus (BN)

Pružanje usluga

Proširenje i nadogradnja postojećeg sustava kontrole i naplate parkinga

Rok za dostavu ponude: 11.04.2019. u 12:00 sati