Nabava

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

REZERVNI DIJELOVI ZA SERVISE VOZILA U JAMSTVU MARKE IVECO I MAN

Rok za dostavu ponude: 29.05.2018. u 09:00 sati

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

SLUŽBENA ODJEĆA

Rok za dostavu ponude: 28.05.2018. u 09:00 sati

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

AUTO GUME ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 20.02.2018. u 09:00 sati

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

USLUGA PROTEKTEKTIRANJA AUTOGUMA – CJELOGODIŠNJI PROFIL

Rok za dostavu ponude: 31.01.2018. u 09:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

Naručitelj:
Javna nabava

Barkod čitači za ugradnju na vozila za prikupljanje otpada

Rok za dostavu ponude: 06.09.2018. u 9:00 sati

Naručitelj:
Savjetovanje

Naručitelj:
Javna nabava

Naručitelj:
Rijeka promet (JN)

Naručitelj:
Rijeka promet (JN)

Naručitelj:
Rijeka promet (JN)

Naručitelj:
Rijeka promet (JN)

Održavanje sigurnosne opreme na području Grada Rijeke

Rok za dostavu ponude: 17.04.2018. u 09:00 sati

Naručitelj:
Rijeka plus (JN)

Naručitelj:
Rijeka plus (JN)

NABAVA ZAŠTITNE ODJEĆE

Rok za dostavu ponude: 10.10.2017. u 10:00 sati

Naručitelj:
Rijeka plus (JN)

NABAVA ZIMSKIH SLUŽBENIH JAKNI

Rok za dostavu ponude: 04.07.2017. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
122-JEN-18

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Isporuka roba

NOSAČI MOTORA, MJENJAČA I HLADNJAKA

Rok za dostavu ponude: 22.08.2018. u 12:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
97-JEN-18

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Isporuka roba

REZERVNI DIJELOVI ZA SJEDALA VOZAČA

Rok za dostavu ponude: 22.08.2018. u 12:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
101-JEN-18

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Isporuka roba

PLASTIČNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE MARKE MERCEDES I IVECO

Rok za dostavu ponude: 13.08.2018. u 12:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
89-JEN-18

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Isporuka roba

KVAČILA I DIJELOVI KVAČILA

Rok za dostavu ponude: 13.08.2018. u 12:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
E-mv 072/18

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Isporuka roba

Sezonsko cvijeće za jesenske gredice i lukovice

Rok za dostavu ponude: 06.07.2018. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
E-mv 015/18

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Isporuka roba

Električna oprema za vozila i ostali elektro materijal

Rok za dostavu ponude: 07.05.2018. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
E-mv 154/18

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Pružanje usluga

Održavanje sistema za navodnjavanje

Rok za dostavu ponude: 04.04.2018. u 12:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
E-mv 053/18

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Isporuka roba

Ulja i sredstva za podmazivanje

Rok za dostavu ponude: 28.03.2018. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
40/18

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Evidencijski broj:
38/18

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Pružanje usluga

USLUGE OSIGURANJA TIJEKOM 12 (DVANAEST) MJESECI

Rok za dostavu ponude: 12.06.2018. u 12:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
32/18

Naručitelj:
Jednostavna nabava

NABAVA VIJAKA, MATICA I BRTVI

Rok za dostavu ponude: 07.05.2018. u 12:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
29/18

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Evidencijski broj:
93/18-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Isporuka roba

NABAVA OSOBNOG ELEKTRIČNOG VOZILA

Rok za dostavu ponude: 07.09.2018. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
92/18-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Isporuka roba

NABAVA STROJA (FREZE) ZA UKLANJANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE S KOLNIKA

Rok za dostavu ponude: 06.09.2018. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
90/18-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Radovi

POVEĆANJE STUPNJA SIGURNOSTI NA PJEŠAČKIM PRIJELAZIMA UGRADNJOM LED KATADIOPTERA

Rok za dostavu ponude: 27.08.2018. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
88/18-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Radovi

Sanacija kolnika u Ulici Mihačeva Draga

Rok za dostavu ponude: 27.08.2018. u 10:00 sati

Nema objava