Nabava

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

DIJELOVI MOTORA ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 02.09.2020. u 10:00 sati

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

REZERVNI DIJELOVI ZA MJENJAČE VOITH

Rok za dostavu ponude: 19.08.2020. u 10:00 sati

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

DIJELOVI KONSTRUKCIJA, PLASTIČNI I GUMENI DIJELOVI ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 09.07.2020. u 10:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

Naručitelj:
Javna nabava

Plastični spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada

Rok za dostavu ponude: 01.09.2020. u 09:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

Plastični spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada

Rok za dostavu ponude: 04.08.2020. u 10:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

Radna i zaštitna odjeća, obuća i oprema

Rok za dostavu ponude: 30.07.2020. u 09:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

NABAVA TERETNOG VOZILA S DIZALICOM

Rok za dostavu ponude: 30.07.2020. u 10:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

Naručitelj:
Javna nabava

ODRŽAVANJE PLAMENIKA I AUTOMATIKE KOTLOVA TIJEKOM GODINE DANA

Rok za dostavu ponude: 04.05.2020. u 10:00 sati

Naručitelj:
Rijeka promet (JN)

Naručitelj:
Rijeka promet (JN)

Naručitelj:
Rijeka promet (JN)

Naručitelj:
Rijeka promet (JN)

Nema objava

Naručitelj:
Rijeka plus (JN)

Naručitelj:
Rijeka plus (JN)

NABAVA ZAŠTITNE ODJEĆE

Rok za dostavu ponude: 10.10.2017. u 10:00 sati

Naručitelj:
Rijeka plus (JN)

NABAVA ZIMSKIH SLUŽBENIH JAKNI

Rok za dostavu ponude: 04.07.2017. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
65-JEN-20

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Isporuka roba

REZERVNI DIJELOVI ZA TAHOGRAF

Rok za dostavu ponude: 05.10.2020. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
600-06-20/31

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Evidencijski broj:
82-JEN-20

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Pružanje usluga

Nabava usluge najma višefunkcijskih uređaja

Rok za dostavu ponude: 14.09.2020. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
79-JEN-20

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Isporuka roba

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU

Rok za dostavu ponude: 04.09.2020. u 12:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
E-mv 225/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Evidencijski broj:
E-mv 082/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Isporuka roba

Sredstva i pomagala za održavanje higijene i čistoće ljudi i prostora

Rok za dostavu ponude: 13.08.2020. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
E-mv 225/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Evidencijski broj:
E-mv 082/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Isporuka roba

Potrošni materijal za sanitarne prostorije

Rok za dostavu ponude: 24.07.2020. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
64/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Isporuka roba

NABAVA NOVIH VATROGASNIH APARATA TIJEKOM GODINE DANA

Rok za dostavu ponude: 27.07.2020. u 12:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
57/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Pružanje usluga

Usluga ovjere i servisa plinomjera i regulatora tijekom godine dana

Rok za dostavu ponude: 09.07.2020. u 11:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
600-40-20/56 (56/20)

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Evidencijski broj:
55/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Evidencijski broj:
92/20-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Radovi

Uređenje nogostupa na raznim lokacijama na području MO Sveti Nikola

Rok za dostavu ponude: 02.10.2020. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
91/20

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Radovi

POJAČANJE STUPNJA SIGURNOSTI U ULICI KRIMEJA KOD KUĆNIH BROJEVA 12, 20 I 30

Rok za dostavu ponude: 02.10.2020. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
90/20-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Radovi

USPOSTAVLJANJE JEDNOSMJERNOG REŽIMA PROMETA U JUŽNOM OGRANKU ULICE FRANJE ČANDEKA

Rok za dostavu ponude: 01.10.2020. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
86/20

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Isporuka roba

NABAVA UREDSKOG MATERIJALA

Rok za dostavu ponude: 30.09.2020. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
600-06-20/06

Naručitelj:
Poslovni sustavi (JEN)

Pružanje usluga

USLUGA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA

Rok za dostavu ponude: 17.07.2020. u 12:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
600-06-20/05

Naručitelj:
Poslovni sustavi (JEN)

Evidencijski broj:
600-06-20/03

Naručitelj:
Poslovni sustavi (JEN)

Evidencijski broj:
600-06-20/02

Naručitelj:
Poslovni sustavi (JEN)

Pružanje usluga

USLUGA NAJMA VIŠEFUNKCIJSKIH ISPISNIH UREĐAJA

Rok za dostavu ponude: 30.01.2020. u 11:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
200-05-19/PN-1051

Naručitelj:
Rijeka plus (BN)

Radovi

Usluge asfaltiranja_KBC Sušak za Rijeka plus d.o.o.

Rok za dostavu ponude: 24.05.2019. u 11:00 sati

Evidencijski broj:
PN-1053

Naručitelj:
Rijeka plus (BN)

Pružanje usluga

Čišćenje poslovnih prostora_Rijeka plus d.o.o,

Rok za dostavu ponude: 24.05.2019. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
PN-995

Naručitelj:
Rijeka plus (BN)

Pružanje usluga

Čišćenje separatora za Rijeka plus d.o.o.

Rok za dostavu ponude: 02.05.2019. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
PN-2966

Naručitelj:
Rijeka plus (BN)

Pružanje usluga

Proširenje i nadogradnja postojećeg sustava kontrole i naplate parkinga

Rok za dostavu ponude: 11.04.2019. u 12:00 sati