Nabava

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

AD BLUE ADITIV

Rok za dostavu ponude: 21.12.2021. u 09:00 sati

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

ULJA ZA MOTORE

Rok za dostavu ponude: 30.11.2021. u 09:00 sati

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

GUME ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 08.10.2021. u 10:00 sati

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

USLUGA PROTEKTIRANJA AUTOGUMA

Rok za dostavu ponude: 04.10.2021. u 10:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

POŠTANSKE USLUGE

Rok za dostavu ponude: 21.12.2021. u 12:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

FINANCIJSKI LEASING ZA NABAVU DVA KOMUNALNA VOZILA S KRANOM (GRAJFER)

Rok za dostavu ponude: 29.12.2021. u 10:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

Naručitelj:
Javna nabava

SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

Rok za dostavu ponude: 08.12.2021. u 10:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

USLUGA STRUČNOG I OBRAČUNSKOG NEZAVISNOG TEHNIČKOG NADZORA

Rok za dostavu ponude: 09.12.2021. u 10:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

Naručitelj:
Javna nabava

Naručitelj:
Rijeka promet (JN)

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Rok za dostavu ponude: 30.11.2021. u 10:00 sati

Naručitelj:
Rijeka promet (JN)

REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE TONŽINO

Rok za dostavu ponude: 21.04.2021. u 10:00 sati

Nema objava

Naručitelj:
Rijeka plus (JN)

Naručitelj:
Rijeka plus (JN)

NABAVA ZAŠTITNE ODJEĆE

Rok za dostavu ponude: 10.10.2017. u 10:00 sati

Naručitelj:
Rijeka plus (JN)

NABAVA ZIMSKIH SLUŽBENIH JAKNI

Rok za dostavu ponude: 04.07.2017. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
28-JEN-21

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Pružanje usluga

USLUGE NA PODRUČJU SIGURNOSTI

Rok za dostavu ponude: 14.12.2021. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
148-JEN-21

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Isporuka roba

NABAVA ZAŠTITNIH CIPELA

Rok za dostavu ponude: 03.12.2021. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
31-JEN-21

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Isporuka roba

AMORTIZERI I ZRAČNI JASTUCI

Rok za dostavu ponude: 06.12.2021. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
44-JEN-21

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Evidencijski broj:
E-mv 017/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Isporuka roba

SEZONSKO CVIJEĆE ZA LJETNE GREDICE I VISEĆE VAZE

Rok za dostavu ponude: 23.12.2020. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
E-mv 265/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Evidencijski broj:
E-mv 188/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Pružanje usluga

TISAK EDUKATIVNO-INFORMATIVNOG LETKA

Rok za dostavu ponude: 12.11.2020. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
E-mv 258/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Isporuka roba

NABAVA SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Rok za dostavu ponude: 29.10.2020. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
64/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Isporuka roba

NABAVA NOVIH VATROGASNIH APARATA TIJEKOM GODINE DANA

Rok za dostavu ponude: 27.07.2020. u 12:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
57/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Pružanje usluga

Usluga ovjere i servisa plinomjera i regulatora tijekom godine dana

Rok za dostavu ponude: 09.07.2020. u 11:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
600-40-20/56 (56/20)

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Evidencijski broj:
55/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Evidencijski broj:
107/20-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Pružanje usluga

USLUGE ZBRINJAVANJA OPASNOG OTPADA (ključni broj otpada 150110 x)

Rok za dostavu ponude: 09.12.2020. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
104/20-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Pružanje usluga

USLUGE NAJMA FOTOKOPIRNOG APARATA TIJEKOM 2021. GODINE

Rok za dostavu ponude: 04.12.2020. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
105/20-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Evidencijski broj:
92/20-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Evidencijski broj:
600-06-21/14

Naručitelj:
Poslovni sustavi (JEN)

Isporuka roba

POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE SANITARNIH PROSTORA

Rok za dostavu ponude: 06.12.2021. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
600-06-21-13

Naručitelj:
Poslovni sustavi (JEN)

Pružanje usluga

Usluge iz područja zaštite na radu i zaštite od požara

Rok za dostavu ponude: 06.10.2021. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
600-06-21/12

Naručitelj:
Poslovni sustavi (JEN)

Pružanje usluga

USLUGA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA

Rok za dostavu ponude: 01.09.2021. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
600-06-21/11

Naručitelj:
Poslovni sustavi (JEN)

Isporuka roba

NABAVA PRIJENOSNIH RAČUNALA S PRIKLJUČNOM POSTAJOM (7kom)

Rok za dostavu ponude: 13.08.2021. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
200-05-19/PN-1051

Naručitelj:
Rijeka plus (BN)

Radovi

Usluge asfaltiranja_KBC Sušak za Rijeka plus d.o.o.

Rok za dostavu ponude: 24.05.2019. u 11:00 sati

Evidencijski broj:
PN-1053

Naručitelj:
Rijeka plus (BN)

Pružanje usluga

Čišćenje poslovnih prostora_Rijeka plus d.o.o,

Rok za dostavu ponude: 24.05.2019. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
PN-995

Naručitelj:
Rijeka plus (BN)

Pružanje usluga

Čišćenje separatora za Rijeka plus d.o.o.

Rok za dostavu ponude: 02.05.2019. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
PN-2966

Naručitelj:
Rijeka plus (BN)

Pružanje usluga

Proširenje i nadogradnja postojećeg sustava kontrole i naplate parkinga

Rok za dostavu ponude: 11.04.2019. u 12:00 sati