Nabava

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

USLUGA ISPITIVANJA SPREMNIKA STLAČENOG PRIRODNOG PLINA NA AUTOBUSIMA

Rok za dostavu ponude: 15.04.2022. u 10:00 sati

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

REZERVNI DIJELOVI ZA ZRAČNE INSTALACIJA ZA SVE AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 20.04.2022. u 09:00 sati

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

GORIVO NA BENZINSKIM POSTAJAMA

Rok za dostavu ponude: 03.03.2022. u 10:00 sati

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

AD BLUE ADITIV

Rok za dostavu ponude: 25.02.2022. u 10:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

SPREMIŠTA ZA SPREMNIKE OTPADA

Rok za dostavu ponude: 26.05.2022. u 10:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

PREUZIMANJE I ZBRINJAVANJE GLOMAZNOG OTPADA KB 20 03 07

Rok za dostavu ponude: 22.04.2022. u 10:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

POLUUKOPANI SPREMNICI ZA PRIKUPLJANJE OTPADA

Rok za dostavu ponude: 19.04.2022. u 10:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

ODRŽAVANJE PLAMENIKA I AUTOMATIKE KOTLOVA TIJEKOM GODINE DANA

Rok za dostavu ponude: 20.05.2022. u 10:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

GRAĐEVINSKI RADOVI NA PLINOVODU

Rok za dostavu ponude: 06.05.2022. u 10:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

GRAĐEVINSKI RADOVI NA PLINOVODU

Rok za dostavu ponude: 14.01.2022. u 10:00 sati

Naručitelj:
Rijeka promet (JN)

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Rok za dostavu ponude: 30.11.2021. u 10:00 sati

Nema objava

Naručitelj:
Rijeka plus (JN)

Naručitelj:
Rijeka plus (JN)

NABAVA ZAŠTITNE ODJEĆE

Rok za dostavu ponude: 10.10.2017. u 10:00 sati

Naručitelj:
Rijeka plus (JN)

NABAVA ZIMSKIH SLUŽBENIH JAKNI

Rok za dostavu ponude: 04.07.2017. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
35-JEN-22

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Isporuka roba

CIJEVI RASHLADNE TEKUĆINE, HIDRAULIKE, GORIVA I ZRAKA

Rok za dostavu ponude: 25.05.2022. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
104-JEN-22

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Pružanje usluga

USLUGA ZBRINJAVANJA OPASNOG OTPADA

Rok za dostavu ponude: 25.04.2022. u 12:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
30-JEN-22-2

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Isporuka roba

ZAŠTITNA ODJEĆA

Rok za dostavu ponude: 19.04.2022. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
69-JEN-22

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Pružanje usluga

USLUGA NAJMA VIŠEFUNKCIJSKIH ISPISNIH UREĐAJA

Rok za dostavu ponude: 31.03.2022. u 12:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
E-mv 017/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Isporuka roba

SEZONSKO CVIJEĆE ZA LJETNE GREDICE I VISEĆE VAZE

Rok za dostavu ponude: 23.12.2020. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
E-mv 265/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Evidencijski broj:
E-mv 188/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Pružanje usluga

TISAK EDUKATIVNO-INFORMATIVNOG LETKA

Rok za dostavu ponude: 12.11.2020. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
E-mv 258/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Isporuka roba

NABAVA SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Rok za dostavu ponude: 29.10.2020. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
64/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Isporuka roba

NABAVA NOVIH VATROGASNIH APARATA TIJEKOM GODINE DANA

Rok za dostavu ponude: 27.07.2020. u 12:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
57/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Pružanje usluga

Usluga ovjere i servisa plinomjera i regulatora tijekom godine dana

Rok za dostavu ponude: 09.07.2020. u 11:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
600-40-20/56 (56/20)

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Evidencijski broj:
55/20

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Evidencijski broj:
107/20-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Pružanje usluga

USLUGE ZBRINJAVANJA OPASNOG OTPADA (ključni broj otpada 150110 x)

Rok za dostavu ponude: 09.12.2020. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
104/20-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Pružanje usluga

USLUGE NAJMA FOTOKOPIRNOG APARATA TIJEKOM 2021. GODINE

Rok za dostavu ponude: 04.12.2020. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
105/20-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Evidencijski broj:
92/20-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Evidencijski broj:
600-06-22/03

Naručitelj:
Poslovni sustavi (JEN)

USLUGA NAJMA VIŠEFUNKCIJSKIH UREĐAJA I PISAČA

Rok za dostavu ponude: 11.04.2022. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
600-06-22/02

Naručitelj:
Poslovni sustavi (JEN)

Pružanje usluga

PRODULJENJE LICENCI ZA PROGRAMSKI PAKET MICROSOFT 365

Rok za dostavu ponude: 28.02.2022. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
600-06-22/1

Naručitelj:
Poslovni sustavi (JEN)

Pružanje usluga

POŠTANSKE USLUGE

Rok za dostavu ponude: 04.02.2022. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
600-06-21/16

Naručitelj:
Poslovni sustavi (JEN)

Evidencijski broj:
200-05-19/PN-1051

Naručitelj:
Rijeka plus (BN)

Radovi

Usluge asfaltiranja_KBC Sušak za Rijeka plus d.o.o.

Rok za dostavu ponude: 24.05.2019. u 11:00 sati

Evidencijski broj:
PN-1053

Naručitelj:
Rijeka plus (BN)

Pružanje usluga

Čišćenje poslovnih prostora_Rijeka plus d.o.o,

Rok za dostavu ponude: 24.05.2019. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
PN-995

Naručitelj:
Rijeka plus (BN)

Pružanje usluga

Čišćenje separatora za Rijeka plus d.o.o.

Rok za dostavu ponude: 02.05.2019. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
PN-2966

Naručitelj:
Rijeka plus (BN)

Pružanje usluga

Proširenje i nadogradnja postojećeg sustava kontrole i naplate parkinga

Rok za dostavu ponude: 11.04.2019. u 12:00 sati