Nabava

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

USLUGA PROTEKTIRANJA AUTO GUMA

Rok za dostavu ponude: 22.10.2019. u 10:00 sati

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

REZERVNI DIJELOVI ZA SERVISE VOZILA U JAMSTVU MARKE IVECO, MAN I MERCEDES

Rok za dostavu ponude: 24.05.2019. u 09:00 sati

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

AUTOELEKTRIKA

Rok za dostavu ponude: 25.02.2019. u 10:00 sati

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

REZERVNI DIJELOVI ZA ZRAČNE INSTALACIJE ZA SVE AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 19.02.2019. u 09:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

Najam radnog stroja – viličara

Rok za dostavu ponude: 22.10.2019. u 9:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

Spremnici za prikupljanje otpada

Rok za dostavu ponude: 22.10.2019. u 8:30 sati

Naručitelj:
Javna nabava

Naručitelj:
Javna nabava

Naručitelj:
Javna nabava

Naručitelj:
Javna nabava

Naručitelj:
Rijeka promet (JN)

Naručitelj:
Rijeka promet (JN)

Opskrba električnom energijom

Rok za dostavu ponude: 28.11.2018. u 10:00 sati

Nema objava

Naručitelj:
Rijeka plus (JN)

Naručitelj:
Rijeka plus (JN)

NABAVA ZAŠTITNE ODJEĆE

Rok za dostavu ponude: 10.10.2017. u 10:00 sati

Naručitelj:
Rijeka plus (JN)

NABAVA ZIMSKIH SLUŽBENIH JAKNI

Rok za dostavu ponude: 04.07.2017. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
154-JEN-19

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Radovi

RADOVI NA SANACIJI PODA U PROSTORU HALE KIV-A

Rok za dostavu ponude: 23.10.2019. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
41-JEN-19

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Isporuka roba

ZRAČNI JASTUCI

Rok za dostavu ponude: 23.10.2019. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
40-JEN-19

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Isporuka roba

AMORTIZERI ZA AUTOBUSE MARKE IVECO, MAN I MERCEDES

Rok za dostavu ponude: 22.10.2019. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
93-JEN-19

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Isporuka roba

DIJELOVI OPREME VDO KIENZLE

Rok za dostavu ponude: 14.10.2019. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
E-mv 251/19

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Radovi

ASFALTIRANJE PLATOA

Rok za dostavu ponude: 09.10.2019. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
E-mv 245/19

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Evidencijski broj:
E-mv 283/19

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Evidencijski broj:
E-mv 282/19

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Isporuka roba

Trakaste zavjese

Rok za dostavu ponude: 14.08.2019. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
52/19

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Pružanje usluga

HITNE INTERVENCIJE POPRAVAKA TOPLOVODNIH SUSTAVA TIJEKOM GODINE DANA

Rok za dostavu ponude: 15.07.2019. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
51/19

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Isporuka roba

NABAVA VIJAKA, MATICA I BRTVI TIJEKOM GODINE DANA

Rok za dostavu ponude: 10.07.2019. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
46/19

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Pružanje usluga

GODIŠNJE ISPITIVANJE I ODRŽAVANJE OPREME U EX IZVEDBI

Rok za dostavu ponude: 12.06.2019. u 10:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
40/19

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Evidencijski broj:
83/19-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Radovi

Uređenje privoza na državnu cestu D8 u Gradu Rijeci

Rok za dostavu ponude: 02.10.2019. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
85/19-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Radovi

Sanacija Ulice Kirin kula od spoja s Ulicom Šime Ljubića do HZZO-a

Rok za dostavu ponude: 02.10.2019. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
82/19-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Radovi

Sanacija dijela prometnice i parkirališta na Trgu braće Mažuranić

Rok za dostavu ponude: 02.10.2019. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
79/19-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Radovi

PREUREĐENJE TRGA 128. BRIGADE HV I TRGA RIJEČKE REZOLUCIJE U PJEŠAČKU ZONU

Rok za dostavu ponude: 25.09.2019. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
600-06-19/14

Naručitelj:
Poslovni sustavi (JEN)

Pružanje usluga

USLUGE IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA

Rok za dostavu ponude: 03.10.2019. u 12:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
600-06-19/13

Naručitelj:
Poslovni sustavi (JEN)

Isporuka roba

ZAŠTITNE CIPELE

Rok za dostavu ponude: 30.08.2019. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
600-06-19/11

Naručitelj:
Poslovni sustavi (JEN)

Radovi

NADOGRADNJA UTP STRUKTURNOG KABLIRANJA

Rok za dostavu ponude: 22.07.2019. u 12:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
600-06-19/10

Naručitelj:
Poslovni sustavi (JEN)

Evidencijski broj:
200-05-19/PN-1051

Naručitelj:
Rijeka plus (BN)

Radovi

Usluge asfaltiranja_KBC Sušak za Rijeka plus d.o.o.

Rok za dostavu ponude: 24.05.2019. u 11:00 sati

Evidencijski broj:
PN-1053

Naručitelj:
Rijeka plus (BN)

Pružanje usluga

Čišćenje poslovnih prostora_Rijeka plus d.o.o,

Rok za dostavu ponude: 24.05.2019. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
PN-995

Naručitelj:
Rijeka plus (BN)

Pružanje usluga

Čišćenje separatora za Rijeka plus d.o.o.

Rok za dostavu ponude: 02.05.2019. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
PN-2966

Naručitelj:
Rijeka plus (BN)

Pružanje usluga

Proširenje i nadogradnja postojećeg sustava kontrole i naplate parkinga

Rok za dostavu ponude: 11.04.2019. u 12:00 sati