Nabava

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

AUTOELEKTRIKA

Rok za dostavu ponude: 25.02.2019. u 10:00 sati

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

REZERVNI DIJELOVI ZA ZRAČNE INSTALACIJE ZA SVE AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 19.02.2019. u 09:00 sati

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

GORIVO NA BENZINSKIM POSTAJAMA

Rok za dostavu ponude: 28.12.2018. u 13:00 sati

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

ULJA ZA MOTORE

Rok za dostavu ponude: 28.12.2018. u 09:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

Operativni leasing u trajanju od 60 mjeseci za nabavu osobnih vozila

Rok za dostavu ponude: 10.05.2019. u 09:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

Najam dva komunalna vozila s kranom (grajfer) na razdoblje od 36 mjeseci

Rok za dostavu ponude: 08.05.2019. u 09:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

Stroj za pometanje javno-prometnih površina

Rok za dostavu ponude: 25.04.2019. u 09:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

Košnja javnih zelenih površina

Rok za dostavu ponude: 27.03.2019. u 09:00 sati

Naručitelj:
Javna nabava

Naručitelj:
Rijeka promet (JN)

Naručitelj:
Rijeka promet (JN)

Opskrba električnom energijom

Rok za dostavu ponude: 28.11.2018. u 10:00 sati

Naručitelj:
Rijeka plus (JN)

Naručitelj:
Rijeka plus (JN)

NABAVA ZAŠTITNE ODJEĆE

Rok za dostavu ponude: 10.10.2017. u 10:00 sati

Naručitelj:
Rijeka plus (JN)

NABAVA ZIMSKIH SLUŽBENIH JAKNI

Rok za dostavu ponude: 04.07.2017. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
54-JEN-19

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Isporuka roba

OSTALA OPREMA I DIJELOVI ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 03.05.2019. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
60-JEN-19

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Radovi

SANACIJA GAZNE POVRŠINE U PROSTORU KIV-A I KRUGA

Rok za dostavu ponude: 03.05.2019. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
82-JEN-19

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Isporuka roba

KLINASTO REMENJE I SEMERINZI

Rok za dostavu ponude: 03.05.2019. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
67-JEN-19

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

Isporuka roba

MEHANIČKI DIJELOVI ZA AUTOBUSE MARKE IVECO I MERCEDES

Rok za dostavu ponude: 03.05.2019. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
E-mv 001/19

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Isporuka roba

Rezervni dijelovi za vozila Renault

Rok za dostavu ponude: 29.04.2019. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
E-mv 264/19

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Isporuka roba

Portirnica sa unutarnjom opremom za KG Škurinje

Rok za dostavu ponude: 25.04.2019. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
E-mv 49/19

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Isporuka roba

UKAPLJENI NAFTNI PLIN SA ZAKUPOM SPREMNIKA

Rok za dostavu ponude: 17.04.2019. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
E-mv 108/19

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Radovi

POSTAVLJANJE NOVOG SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE

Rok za dostavu ponude: 05.04.2019. u 11:00 sati

ikona downloadObavijest o odabiru

Evidencijski broj:
36/18

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Pružanje usluga

REDOVNE SERVISNE USLUGE NA VOZILIMA TIJEKOM GODINE DANA

Rok za dostavu ponude: 29.04.2019. u 13:00 sati

Evidencijski broj:
37/19

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Isporuka roba

NABAVA ORIGINAL TONERA TIJEKOM GODINE DANA

Rok za dostavu ponude: 29.04.2019. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
35/19

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Isporuka roba

NABAVA FITINGA I VENTILA TIJEKOM GODINE DANA

Rok za dostavu ponude: 23.04.2019. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
34/19

Naručitelj:
Jednostavna nabava

Isporuka roba

NABAVA ČELIČNIH, POCINČANIH I Cu CIJEVI TIJEKOM GODINE DANA

Rok za dostavu ponude: 23.04.2019. u 12:30 sati

Evidencijski broj:
38/19-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Evidencijski broj:
35/19-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Radovi

SANACIJA KOLNIKA U ULICAMA ORLIĆI I TIJANI

Rok za dostavu ponude: 16.04.2019. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
34/19-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Radovi

ASFALTERSKI RADOVI NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA KANTRIDA, SVETI NIKOLA I ZAMET

Rok za dostavu ponude: 16.04.2019. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
33/19-BV

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Radovi

UREĐENJE RASKRIŽJA MATE LOVRAKA-MARKOVIĆI-MARIJE GRBAC

Rok za dostavu ponude: 15.04.2019. u 10:00 sati

Evidencijski broj:
PN-995

Naručitelj:
Rijeka plus (BN)

Pružanje usluga

Čišćenje separatora za Rijeka plus d.o.o.

Rok za dostavu ponude: 02.05.2019. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
PN-2966

Naručitelj:
Rijeka plus (BN)

Pružanje usluga

Proširenje i nadogradnja postojećeg sustava kontrole i naplate parkinga

Rok za dostavu ponude: 11.04.2019. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
300-03-19/282

Naručitelj:
Rijeka plus (BN)

Pružanje usluga

Usluga servisa klima uređaja

Rok za dostavu ponude: 10.04.2019. u 12:00 sati

Evidencijski broj:
700-03-19/1351

Naručitelj:
Rijeka plus (BN)

Isporuka roba

Najam skener uređaja Scanjet Enterprise 7500 Flatbed Scanner

Rok za dostavu ponude: 29.03.2019. u 12:00 sati