O nama

TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. osnovani su u lipnju 2014. godine s ciljem objedinjavanja potpornih djelatnosti za gradska komunalna društva, poboljšanja usluga te smanjenje troškova gradskih komunalnih društava.

Potporne funkcije KD Autotrolej d.o.o., TD Energo d.o.o., KD Čistoća d.o.o., KD Kozala d.o.o. i TD RIJEKA plus d.o.o. izdvojene su u trgovačko društvo TD Poslovni sustavi d.o.o., koje se primarno bavi strateškim razvojem i poslovnom podrškom, odnosno pravnim poslovima, upravljanjem ljudskim potencijalima, općim poslovima i zaštitom na radu, informatičkom podrškom, računovodstvom i financijskom operativom, kontrolingom  i internom revizijom.

Od 01.02.2024. godine tvrtka TD Poslovni sustavi d.o.o. počinje obavljati usluge objedinjene naplate troškova stanovanja koju je obavljalo trgovačko društvo RI-STAN d.o.o. Usluge objedinjene naplate troškova stanovanja i dalje će se pružati temeljem Ugovora s Gradom Rijeka a obuhvaćaju troškove Hrvatskih voda, kao i KD Vodovoda i kanalizacije d.o.o., KD Čistoća d.o.o., TD Energo d.o.o., komunalnim društvima čiji je većinski vlasnik Grad Rijeka.

Sinergijski efekti novog organizacijskog modela

Nova organizacija će omogućiti veće prihode i višu efikasnost poslovanja uz niže troškove te podizanje razine usluge gradskog prijevoza i prometa. Optimizacijom i planiranjem ruta javnog gradskog prijevoza ostvarit će se vremenske uštede i uštede na potrošnji goriva, dok će se centralizacijom resursa postići akumulacija know how-a koja će rezultirati većom efikasnosti rada.

Veća kvaliteta i pružanje novih usluga će rezultirati povećanjem prihoda nove organizacije. Jedinstveno planiranje strategije, združivanje zajedničkih službi i nabave omogućuju ostvarenje sinergija, daljnji razvoj, poboljšanje usluga te smanjenje troškova gradskih komunalnih društava.

Centralizacijom potpornih funkcija će se generirati uštede u nabavi i ostalim operativnim troškovima te će se eliminirati dupliciranje posla. Centralizacija će također omogućiti maksimizaciju sinergija, povećanje kvalitete usluga i postizanje veće efikasnosti. Zajedničke potporne funkcije su usmjerene na integriranje znanja i kompetencija zbog specijalizacije zaposlenika u procesnoj organizaciji. Efekti centralizacije potpornih funkcija su pojednostavljenje zadataka, povećanje brzine i efikasnosti rada, brže i lakše pripajanje novih poduzeća na sustav zajedničkih potpornih funkcija te akumulacija “know how-a”.

Veća produktivnost i više zaposlenika na istoj funkciji omogućavaju bolju iskoristivost resursa. Rezultat centralizacije će biti uštede postignute smanjenjem troškova, oslobođeni potencijal za investicije te viša razina usluga za korisnike. Izdvajanjem potpornih funkcija, poduzeća KD Autotrolej d.o.o. Rijeka i Rijeka Promet d.d. Rijeka imaju mogućnost smanjiti trošak potpornih procesa zbog povećane efikasnosti pojedinih poslovnih operacija (jednaki broj djelatnika će moći brže i efikasnije obaviti veći broj operacija).

Jasna podjela društva na komercijalno i komunalno poslovanje omogućuje lakše implementiranje smjernica razvoja. Učinkovito, racionalno i uspješno poslovanje će dovesti do povećanja kvalitete usluga te posljedičnog rasta prihoda. Veća efikasnost poslovanja će omogućiti smanjenje troškova organizacije uz zadržavanje kvalitete usluga. Brže donošenje odluka kao rezultat centraliziranog upravljanja će napraviti organizaciju fleksibilnijom. Nova organizacija će omogućiti daljnji razvoj te će poslužiti kao osnova za daljnje poboljšanje usluga i smanjenje troškova gradskih komunalnih poduzeća odnosno uključivanje u proces reorganizacije i drugih komunalnih/trgovačkih društava Grada Rijeke.

Osnovne informacije

MBS
040338231

OIB
50327992893

PDV ID
HR50327992893

Tvrtka
POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za strateško upravljanje i strateški razvoj, zajedničke poslove, financije i kontroling te internu reviziju komunalnih i trgovačkih društava

Adresa sjedišta
Školjić 15, Rijeka

Adresa
Milutina Barača 19, Rijeka

Temeljni kapital
3.980,00 EUR

Osnivači/članovi društva
GRAD RIJEKA, OIB: 54382731928
Rijeka, Korzo 16
– jedini osnivač d.o.o.

Nadzorni odbor

Dorotea Pešić-Bukovac – predsjednik Nadzornog odbora
Walter Volk – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Maja Malnar – član Nadzornog odbora
Mate Tomljanović – član Nadzornog odbora
Renata Javor – član Nadzornog odbora

Osobe ovlaštene za zastupanje

Silvija Lučić – član Uprave – direktorica

Rijeka CityCard PORTAL

Plaćajte usluge i račune bez naknade!

Posjetitelji i korisnici RCC portala mogu koristiti RCC Infocentar te saznati sve potrebne informacije o prometu, radovima, vremenu te stanju na parkiralištima u gradu Rijeci.

Svi odgovori

Česta pitanja

Odgovori na najčešće postavljana pitanja
Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Broj članova  kućanstva iskazan na računu, a koji služi za obračun odvoza komunalnog otpada ne odgovara postojećem broju članova kućanstva


Odluka o načinu prijave članova kućanstva i prijave prestanka statusa korisnika

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Broj članova kućanstva iskazan na računu, a koji koji služi za obračun utroška vodnih usluga ne odgovara  postojećim broju članova domaćinstva


Podatak o broju članova domaćinstva dostaviti ovlaštenom predstavniku suvlasnika stambene zgrade koji Poslovnim sustavima d.o.o. mjesečno dostavlja podatke za raspodjelu utrošene vode unutar zgrade.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Obračunati utrošak vode na računu veći je od prijavljenog utroška očitanog na individualnom vodomjeru


Utrošena količina vode očitana na glavnom vodomjeru stambene zgrade, putem kojeg je više pojedinačnih potrošača priključeno na distribucijsku mrežu, predstavlja osnovu za obračun i fakturiranje utroška. Ukoliko postoji razlika između te utrošene količine i utrošene količine po prijavi za zgradu, dostavljenoj od strane predstavnika suvlasnika, razlika se sukladno Općim i tehničkim uvjetima KD ViK raspodjeljuje na sve suvlasnike i to razmjeno njihovom učešću u ukupnoj potrošnji.