Razlozi osnivanja

U lipnju 2014. godine od strane konzultantske tvrtke AT Kearney napravljena je „Analiza poslovanja i podizanje razine usluge gradskog prijevoza i prometa” te je prihvaćen koncept novog organizacijskog modela gradskih poduzeća – komunalnih i trgovačkih društava.
Predloženi organizacijski model omogućava zasebno grupiranje komunalnih djelatnosti i komercijalnih djelatnosti te centralizaciju potpornih funkcija u novo trgovačko društvo POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Reorganizacija i osnivanje POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. omogućava ostvarenje sinergija koje se reflektiraju u povećanju prihoda uz podizanje kvalitete usluga te većoj efikasnost poslovanja uz niže operativne troškove.

Sinergijski efekti novog organizacijskog modela

Nova organizacija će omogućiti veće prihode i višu efikasnost poslovanja uz niže troškove te podizanje razine usluge gradskog prijevoza i prometa. Optimizacijom i planiranjem ruta javnog gradskog prijevoza ostvarit će se vremenske uštede i uštede na potrošnji goriva, dok će se centralizacijom resursa postići akumulacija know how-a koja će rezultirati većom efikasnosti rada.

Veća kvaliteta i pružanje novih usluga će rezultirati povećanjem prihoda nove organizacije. Jedinstveno planiranje strategije, združivanje zajedničkih službi i nabave omogućuju ostvarenje sinergija, daljnji razvoj, poboljšanje usluga te smanjenje troškova gradskih komunalnih društava.

Centralizacijom potpornih funkcija će se generirati uštede u nabavi i ostalim operativnim troškovima te će se eliminirati dupliciranje posla. Centralizacija će također omogućiti maksimizaciju sinergija, povećanje kvalitete usluga i postizanje veće efikasnosti. Zajedničke potporne funkcije su usmjerene na integriranje znanja i kompetencija zbog specijalizacije zaposlenika u procesnoj organizaciji. Efekti centralizacije potpornih funkcija su pojednostavljenje zadataka, povećanje brzine i efikasnosti rada, brže i lakše pripajanje novih poduzeća na sustav zajedničkih potpornih funkcija te akumulacija “know how-a”.

Veća produktivnost i više zaposlenika na istoj funkciji omogućavaju bolju iskoristivost resursa. Rezultat centralizacije će biti uštede postignute smanjenjem troškova, oslobođeni potencijal za investicije te viša razina usluga za korisnike. Izdvajanjem potpornih funkcija, poduzeća KD Autotrolej d.o.o. Rijeka i Rijeka Promet d.d. Rijeka imaju mogućnost smanjiti trošak potpornih procesa zbog povećane efikasnosti pojedinih poslovnih operacija (jednaki broj djelatnika će moći brže i efikasnije obaviti veći broj operacija).

Jasna podjela društva na komercijalno i komunalno poslovanje omogućuje lakše implementiranje smjernica razvoja. Učinkovito, racionalno i uspješno poslovanje će dovesti do povećanja kvalitete usluga te posljedičnog rasta prihoda. Veća efikasnost poslovanja će omogućiti smanjenje troškova organizacije uz zadržavanje kvalitete usluga. Brže donošenje odluka kao rezultat centraliziranog upravljanja će napraviti organizaciju fleksibilnijom. Nova organizacija će omogućiti daljnji razvoj te će poslužiti kao osnova za daljnje poboljšanje usluga i smanjenje troškova gradskih komunalnih poduzeća odnosno uključivanje u proces reorganizacije i drugih komunalnih/trgovačkih društava Grada Rijeke.

Osnovne informacije

MBS

040338231

OIB

50327992893

Tvrtka

POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za strateško upravljanje i strateški razvoj, zajedničke poslove, financije i kontroling te internu reviziju komunalnih i trgovačkih društava

Adresa

Školjić 15, Rijeka

Temeljni kapital

30.000,00 kuna

Osnivači/članovi društva

GRAD RIJEKA, OIB: 54382731928
Rijeka, Korzo 16
– jedini osnivač d.o.o.

Nadzorni odbor

Mate Tomljanović – član Nadzornog odbora
Maja Malnar – član Nadzornog odbora
Dorotea Pešić-Bukovac – predsjednik Nadzornog odbora
Walter Volk – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Tanja Krmpotić – član Nadzornog odbora

Osobe ovlaštene za zastupanje

Silvija Lučić – član Uprave – direktorica