Datum objave:
20.07.2020.

Isporuka roba

NABAVA NOVIH VATROGASNIH APARATA TIJEKOM GODINE DANA

Rok za dostavu ponude: 27.07.2020. u 12:00 sati

ikona download

Datum objave:
26.06.2020.

Pružanje usluga

Usluga ovjere i servisa plinomjera i regulatora tijekom godine dana

Rok za dostavu ponude: 09.07.2020. u 11:00 sati

ikona download

Datum objave:
26.06.2020.

ikona download

Datum objave:
28.05.2020.

Pružanje usluga

INSPEKCIJSKO ISPITIVANJE KOREKTORA

Rok za dostavu ponude: 08.06.2020. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
28.05.2020.

Pružanje usluga

USLUGA OVJERE I SERVISA PLINOMJERA I REGULATORA TIJEKOM GODINE DANA

Rok za dostavu ponude: 08.06.2020. u 11:00 sati

ikona download

Datum objave:
25.05.2020.

Isporuka roba

NABAVA ORIGINAL TONERA TIJEKOM GODINE DANA

Rok za dostavu ponude: 05.06.2020. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
14.05.2020.

Pružanje usluga

GODIŠNJE ISPITIVANJE I ODRŽAVANJE OPREME U EX IZVEDBI

Rok za dostavu ponude: 25.05.2020. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
07.05.2020.

Isporuka roba

NABAVA AUTO GUMA TIJEKOM GODINE DANA

Rok za dostavu ponude: 18.05.2020. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
06.05.2020.

Isporuka roba

NABAVA ČELIČNIH, POCINČANIH I CU CIJEVI TIJEKOM GODINE DANA

Rok za dostavu ponude: 15.05.2020. u 10:00 sati

ikona download