Naručitelj je obvezan poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u vezi s postupcima javne nabave, a kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima.

POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Rijeka ovlašteni su da u ime Naručitelja KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka, RIJEKA PROMET d.d. Rijeka, KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka i ENERGO d.o.o. Rijeka provode postupke nabave.

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16), navedeni Naručitelji objavljuju da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Naručitelja iz članka 76. stavka 2. ZJN 2016. u sukobu interesa.