Naručitelj je obvezan poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u vezi s postupcima javne nabave, a kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima.

POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Rijeka ovlašteni su da u ime Naručitelja KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka, RIJEKA PROMET d.d. Rijeka, KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka, ENERGO d.o.o. Rijeka, RIJEKA plus d.o.o. Rijeka i KD KOZALA d.o.o. Rijeka provode postupke javne nabave.

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16), Naručitelji KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka, RIJEKA PROMET d.d. Rijeka, ENERGO d.o.o. Rijeka, RIJEKA plus d.o.o. Rijeka i KD KOZALA d.o.o. Rijeka objavljuju da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. navedenog Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi, sa gospodarskim subjektom Tiskara i grafika Viškovo d.o.o., Marinići 91, 51216 Viškovo, OIB: 79643690725.