Sprječavanje sukoba interesa

Naručitelj je obvezan poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u vezi s postupcima javne nabave, a kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima.

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16 i 114/22), Naručitelj Poslovni sustavi d.o.o. Rijeka objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njima povezane osobe iz članka 77. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa.

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16 i 114/22), Naručitelj KD Autotrolej d.o.o. Rijeka objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njima povezane osobe iz članka 77. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa.

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16 i 114/22), Naručitelj RIJEKA plus d.o.o. Rijeka objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njima povezane osobe iz članka 77. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa.

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16 i 114/22), Naručitelj KD Čistoća d.o.o. Rijeka objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u cilju sprječavanja sukoba interesa:

– Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o., Gajeva ulica 17/III, 10000 Zagreb, OIB: 74121470605

– Tiskara i grafika Viškovo d.o.o., Marinići 91, 51216 Viškovo, OIB: 79643690725

– OPG Simčić Robert, Kalužica 41, 51217 Klana, OIB: 45487904778

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16 i 114/22), Naručitelj KD Kozala d.o.o. Rijeka objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u cilju sprječavanja sukoba interesa:

– Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Trg Riccarda Zanelle 1, 51000 Rijeka, OIB: 06230677933

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16 i 114/22), Naručitelj Energo d.o.o. Rijeka objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u cilju sprječavanja sukoba interesa:

– Croplin d.o.o. za opskrbu plinom, Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb, OIB: 35570445777

Rijeka CityCard PORTAL

Plaćajte usluge i račune bez naknade!

Posjetitelji i korisnici RCC portala mogu koristiti RCC Infocentar te saznati sve potrebne informacije o prometu, radovima, vremenu te stanju na parkiralištima u gradu Rijeci.

Svi odgovori

Česta pitanja

Odgovori na najčešće postavljana pitanja
Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Na koji način se može ostvariti subvencija troškova stanovanja odnosno komunalnih usluga?


Za ostvarivanje prava na subvenciju troškova stanovanja odnosno komunalnih usluga obratiti se Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke u šalter sali na adresi Titov trg 3, radnim danom od 8:30 do 15:30 sati. Više informacija potražite na Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenja kvalitete života.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Broj članova kućanstva iskazan na računu, a koji koji služi za obračun utroška vodnih usluga ne odgovara  postojećim broju članova domaćinstva


Podatak o broju članova domaćinstva dostaviti ovlaštenom predstavniku suvlasnika stambene zgrade koji Poslovnim sustavima d.o.o. mjesečno dostavlja podatke za raspodjelu utrošene vode unutar zgrade.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Što moram učiniti ako želim ugraditi individualni vodomjer u stanu u stambenoj zgradi s više stanova?


Odluku o načinu raspodjele utrošene vode unutar stambene zgrade donose stanari odnosno suvlasnici zgrade. Ukoliko ne postoji odluka suvlasnika da se raspodjela vrši isključivo po članovima domaćinstva potrebno je angažirati vodoinstalatera koji će vodomjere ugraditi i izdati certifikat, a o tome izvijestiti ovlaštenog predstavnika zgrade, kojem se dostavljaju mjesečna očitanja individualnih vodomjera.

Skip to content