Naručitelj je obvezan poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u vezi s postupcima javne nabave, a kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima.

POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Rijeka ovlašteni su da u ime Naručitelja KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka, RIJEKA PROMET d.d. Rijeka, KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka i ENERGO d.o.o. Rijeka provode postupke nabave.

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16), Naručitelji KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka,  KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka i ENERGO d.o.o. Rijeka objavljuju da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Naručitelja iz članka 76. stavka 2. ZJN 2016. u sukobu interesa.

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16), RIJEKA PROMET d.d. Rijeka objavljuje popis gospodarskih subjekta s kojima su predstavnici Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa:

  1. Aggero d.o.o. Čakovec, Tina Ujevića 6, OIB 99846260091;
  2. Silenus ugostiteljstvo j.d.o.o. Čakovec, Tina Ujevića 6, OIB 23282498715;
  3. RA j.d.o.o. Čakovec, Tina Ujevića 6, OIB 52907359738.