Sprečavanje sukoba interesa

Naručitelj je obvezan poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u vezi s postupcima javne nabave, a kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima.

POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Rijeka ovlašteni su da u ime Naručitelja KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka, RIJEKA PROMET d.d. Rijeka, KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka, ENERGO d.o.o. Rijeka, RIJEKA plus d.o.o. Rijeka i KD KOZALA d.o.o. Rijeka provode postupke javne nabave.

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16), Naručitelji KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka, RIJEKA PROMET d.d. Rijeka, ENERGO d.o.o. Rijeka, RIJEKA plus d.o.o. Rijeka i KD KOZALA d.o.o. Rijeka objavljuju da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. navedenog Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi, sa gospodarskim subjektom Tiskara i grafika Viškovo d.o.o., Marinići 91, 51216 Viškovo, OIB: 79643690725.

Rijeka CityCard PORTAL

Plaćajte usluge i račune bez naknade!

Posjetitelji i korisnici RCC portala mogu koristiti RCC Infocentar te saznati sve potrebne informacije o prometu, radovima, vremenu te stanju na parkiralištima u gradu Rijeci.

Svi odgovori

Česta pitanja

Odgovori na najčešće postavljana pitanja
Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Površina stana ili kuće iskazana na računu, a temeljem koje se obračunava  komunalna i vodna naknada, grijanje i zajednička pričuva, ne odgovara stvarnoj površini


Za ispravak ili promjenu površine:     

  • za komunalnu i naknadu za uređenje voda obratiti se – šalter sala Grada Rijeke na adresi Titov trg 3, radnim danom od 8:30 do 15:30 sati ili na kontakte Odsjeka za zajedničku komunalnu djelatnost,
  • za grijanje – obratiti se tvrtki s kojom je zgrada sklopila ugovor o raspodjeli troškova toplinske energije (grijanje),
Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Obračunati utrošak vode na računu veći je od prijavljenog utroška očitanog na individualnom vodomjeru


Utrošena količina vode očitana na glavnom vodomjeru stambene zgrade, putem kojeg je više pojedinačnih potrošača priključeno na distribucijsku mrežu, predstavlja osnovu za obračun i fakturiranje utroška. Ukoliko postoji razlika između te utrošene količine i utrošene količine po prijavi za zgradu, dostavljenoj od strane predstavnika suvlasnika, razlika se sukladno Općim i tehničkim uvjetima KD ViK raspodjeljuje na sve suvlasnike i to razmjeno njihovom učešću u ukupnoj potrošnji.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Što moram učiniti ako želim ugraditi individualni vodomjer u stanu u stambenoj zgradi s više stanova?


Odluku o načinu raspodjele utrošene vode unutar stambene zgrade donose stanari odnosno suvlasnici zgrade. Ukoliko ne postoji odluka suvlasnika da se raspodjela vrši isključivo po članovima domaćinstva potrebno je angažirati vodoinstalatera koji će vodomjere ugraditi i izdati certifikat, a o tome izvijestiti ovlaštenog predstavnika zgrade, kojem se dostavljaju mjesečna očitanja individualnih vodomjera.