Datum objave:
19.07.2022.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

Datum objave:
11.07.2022.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

DIJELOVI KONSTRUKCIJA, PLASTIČNI I GUMENI DIJELOVI ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 29.07.2022. u 10:00 sati

Datum objave:
11.07.2022.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

MEHANIČKI DIJELOVI ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 29.07.2022. u 09:30 sati

Datum objave:
11.07.2022.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

DIJELOVI MOTORA, PUMPE, TURBINE I DIJELOVI ISPUŠNOG SUSTAVA ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 29.07.2022. u 9:00 sati

Datum objave:
14.06.2022.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

DIJELOVI KOČIONOG SUSTAVA ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 05.07.2022. u 09:00 sati

Datum objave:
14.06.2022.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

HLADNJACI, INTERKULERI I DIJELOVI RASHLADNOG SUSTAVA ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 05.07.2022. u 10:00 sati

Datum objave:
23.05.2022.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

STAKLA ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 10.06.2022. u 09:00 sati

Datum objave:
20.05.2022.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

AUTOELEKTRIKA

Rok za dostavu ponude: 07.06.2022. u 10:00 sati

Datum objave:
28.03.2022.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

USLUGA ISPITIVANJA SPREMNIKA STLAČENOG PRIRODNOG PLINA NA AUTOBUSIMA

Rok za dostavu ponude: 15.04.2022. u 10:00 sati