Datum objave:
25.01.2021.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

GORIVO NA BENZINSKIM POSTAJAMA

Rok za dostavu ponude: 12.02.2021. u 09:00 sati

Datum objave:
31.12.2020.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

DIZELSKO GORIVO EURODIESEL BS

Rok za dostavu ponude: 29.01.2021. u 10:00 sati

Datum objave:
12.11.2020.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

ULJA ZA MOTORE

Rok za dostavu ponude: 03.12.2020. u 10:00 sati

Datum objave:
04.11.2020.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Rok za dostavu ponude: 24.11.2020. u 10:00 sati

Datum objave:
21.10.2020.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

USLUGA SERVISA AUTOBUSA U JAMSTVENOM ROKU

Rok za dostavu ponude: 19.11.2020. u 10:00 sati

Datum objave:
06.10.2020.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

USLUGA PROTEKTIRANJA AUTOGUMA

Rok za dostavu ponude: 23.10.2020. u 10:00 sati

Datum objave:
12.08.2020.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

DIJELOVI MOTORA ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 02.09.2020. u 10:00 sati

Datum objave:
21.07.2020.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

REZERVNI DIJELOVI ZA MJENJAČE VOITH

Rok za dostavu ponude: 19.08.2020. u 10:00 sati

Datum objave:
19.06.2020.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

DIJELOVI KONSTRUKCIJA, PLASTIČNI I GUMENI DIJELOVI ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 09.07.2020. u 10:00 sati