Datum objave:
08.11.2022.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

ULJA ZA MOTORE

Rok za dostavu ponude: 06.12.2022. u 10:00 sati

Datum objave:
21.09.2022.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

REZERVNI DIJELOVI ZA SERVISE VOZILA U JAMSTVU

Rok za dostavu ponude: 11.10.2022. u 12:00 sati

Datum objave:
21.09.2022.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

USLUGA PROTEKTIRANJA AUTO GUMA

Rok za dostavu ponude: 11.10.2022. u 10:00 sati

Datum objave:
21.09.2022.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

GUME ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 11.10.2022. u 09:00 sati

Datum objave:
05.09.2022.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

USLUGE OSIGURANJA

Rok za dostavu ponude: 07.10.2022. u 10:00 sati

Datum objave:
19.07.2022.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

Datum objave:
11.07.2022.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

DIJELOVI KONSTRUKCIJA, PLASTIČNI I GUMENI DIJELOVI ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 29.07.2022. u 10:00 sati

Datum objave:
11.07.2022.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

MEHANIČKI DIJELOVI ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 29.07.2022. u 09:30 sati

Datum objave:
11.07.2022.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

DIJELOVI MOTORA, PUMPE, TURBINE I DIJELOVI ISPUŠNOG SUSTAVA ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 29.07.2022. u 9:00 sati

Datum objave:
14.06.2022.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

DIJELOVI KOČIONOG SUSTAVA ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 05.07.2022. u 09:00 sati