Datum objave:
18.06.2021.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

Dijelovi motora, pumpe, turbine i dijelovi ispušnog sustava za autobuse

Rok za dostavu ponude: 07.07.2021. u 10:00 sati

Datum objave:
07.06.2021.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

Hladnjaci, interkuleri i dijelovi rashladnog sustava za autobuse

Rok za dostavu ponude: 28.06.2021. u 10:00 sati

Datum objave:
07.06.2021.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

Mehanički dijelovi za autobuse

Rok za dostavu ponude: 28.06.2021. u 09:00 sati

Datum objave:
25.05.2021.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

DIJELOVI KONSTRUKCIJA, PLASTIČNI I GUMENI DIJELOVI ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 15.06.2021. u 10:00 sati

Datum objave:
07.05.2021.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

DIJELOVI KOČIONOG SUSTAVA ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 28.05.2021. u 10:00 sati

Datum objave:
28.04.2021.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

AUTOELEKTRIKA

Rok za dostavu ponude: 25.05.2021. u 09:00 sati

Datum objave:
28.04.2021.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

STAKLA ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 18.05.2021. u 09:00 sati

Datum objave:
26.03.2021.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

Usluga ispitivanja spemnika stlačenog prirodnog plina na autobusima

Rok za dostavu ponude: 14.04.2021. u 10:00 sati

Datum objave:
04.03.2021.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

REZERVNI DIJELOVI ZA ZRAČNE INSTALACIJE ZA SVE AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 25.03.2021. u 10:00 sati

Datum objave:
25.01.2021.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

GORIVO NA BENZINSKIM POSTAJAMA

Rok za dostavu ponude: 12.02.2021. u 09:00 sati