Datum objave:
07.10.2019.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

USLUGA PROTEKTIRANJA AUTO GUMA

Rok za dostavu ponude: 22.10.2019. u 10:00 sati

Datum objave:
06.05.2019.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

REZERVNI DIJELOVI ZA SERVISE VOZILA U JAMSTVU MARKE IVECO, MAN I MERCEDES

Rok za dostavu ponude: 24.05.2019. u 09:00 sati

Datum objave:
23.01.2019.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

AUTOELEKTRIKA

Rok za dostavu ponude: 25.02.2019. u 10:00 sati

Datum objave:
23.01.2019.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

REZERVNI DIJELOVI ZA ZRAČNE INSTALACIJE ZA SVE AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 19.02.2019. u 09:00 sati

Datum objave:
10.12.2018.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

GORIVO NA BENZINSKIM POSTAJAMA

Rok za dostavu ponude: 28.12.2018. u 13:00 sati

Datum objave:
07.12.2018.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

ULJA ZA MOTORE

Rok za dostavu ponude: 28.12.2018. u 09:00 sati

Datum objave:
26.11.2018.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

DIZELSKO GORIVO EURODIESEL BS

Rok za dostavu ponude: 28.12.2018. u 10:00 sati

Datum objave:
16.11.2018.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Rok za dostavu ponude: 06.12.2018. u 09:00 sati

Datum objave:
05.11.2018.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

USLUGE OSIGURANJA

Rok za dostavu ponude: 21.12.2018. u 09:00 sati

Datum objave:
02.11.2018.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

GUME ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 21.11.2018. u 09:00 sati