Datum objave:
20.09.2023.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

USLUGA PROTEKTIRANJA AUTO GUMA

Rok za dostavu ponude: 11.10.2023. u 10:00 sati

Datum objave:
15.09.2023.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

REZERVNI DIJELOVI ZA SERVISE VOZILA U JAMSTVU

Rok za dostavu ponude: 05.10.2023. u 10:00 sati

Datum objave:
15.09.2023.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

GUME ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 05.10.2023. u 09:00 sati

Datum objave:
04.09.2023.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

USLUGE POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU RADNIKA

Rok za dostavu ponude: 03.10.2023. u 10:00 sati

Datum objave:
29.08.2023.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

SLUŽBENA ODJEĆA

Rok za dostavu ponude: 19.09.2023. u 10:00 sati

Datum objave:
18.07.2023.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

MEHANIČKI DIJELOVI ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 08.08.2023. u 10:00 sati

Datum objave:
13.07.2023.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

DIJELOVI MOTORA, PUMPE, TURBINE I DIJELOVI ISPUŠNOG SUSTAVA ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 09.08.2023. u 10:00 sati

Datum objave:
13.07.2023.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

DIJELOVI KONSTRUKCIJA, PLASTIČNI I GUMENI DIJELOVI ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 03.08.2023. u 09:00 sati