Datum objave:
28.03.2022.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

USLUGA ISPITIVANJA SPREMNIKA STLAČENOG PRIRODNOG PLINA NA AUTOBUSIMA

Rok za dostavu ponude: 15.04.2022. u 10:00 sati

Datum objave:
28.03.2022.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

REZERVNI DIJELOVI ZA ZRAČNE INSTALACIJA ZA SVE AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 20.04.2022. u 09:00 sati

Datum objave:
11.02.2022.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

GORIVO NA BENZINSKIM POSTAJAMA

Rok za dostavu ponude: 03.03.2022. u 10:00 sati

Datum objave:
02.02.2022.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

AD BLUE ADITIV

Rok za dostavu ponude: 25.02.2022. u 10:00 sati

Datum objave:
24.01.2022.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Rok za dostavu ponude: 11.02.2022. u 10:00 sati

Datum objave:
30.11.2021.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

AD BLUE ADITIV

Rok za dostavu ponude: 21.12.2021. u 09:00 sati

Datum objave:
08.11.2021.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

ULJA ZA MOTORE

Rok za dostavu ponude: 30.11.2021. u 09:00 sati

Datum objave:
20.09.2021.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

GUME ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 08.10.2021. u 10:00 sati

Datum objave:
20.09.2021.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

USLUGA PROTEKTIRANJA AUTOGUMA

Rok za dostavu ponude: 04.10.2021. u 10:00 sati

Datum objave:
04.08.2021.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

REZERVNI DIJELOVI ZA SERVISE VOZILA U JAMSTVU

Rok za dostavu ponude: 25.08.2021. u 10:00 sati