Datum objave:
30.11.2021.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

AD BLUE ADITIV

Rok za dostavu ponude: 21.12.2021. u 09:00 sati

Datum objave:
08.11.2021.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

ULJA ZA MOTORE

Rok za dostavu ponude: 30.11.2021. u 09:00 sati

Datum objave:
20.09.2021.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

GUME ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 08.10.2021. u 10:00 sati

Datum objave:
20.09.2021.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

USLUGA PROTEKTIRANJA AUTOGUMA

Rok za dostavu ponude: 04.10.2021. u 10:00 sati

Datum objave:
04.08.2021.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

REZERVNI DIJELOVI ZA SERVISE VOZILA U JAMSTVU

Rok za dostavu ponude: 25.08.2021. u 10:00 sati

Datum objave:
02.08.2021.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

NABAVA I STAVLJANJE U FUNKCIJU 37 NOVIH AUTOBUSA

Rok za dostavu ponude: 03.09.2021. u 10:00 sati

Datum objave:
18.06.2021.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

Dijelovi motora, pumpe, turbine i dijelovi ispušnog sustava za autobuse

Rok za dostavu ponude: 07.07.2021. u 10:00 sati

Datum objave:
07.06.2021.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

Hladnjaci, interkuleri i dijelovi rashladnog sustava za autobuse

Rok za dostavu ponude: 28.06.2021. u 10:00 sati

Datum objave:
07.06.2021.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

Mehanički dijelovi za autobuse

Rok za dostavu ponude: 28.06.2021. u 09:00 sati

Datum objave:
25.05.2021.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

DIJELOVI KONSTRUKCIJA, PLASTIČNI I GUMENI DIJELOVI ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 15.06.2021. u 10:00 sati