Objedinjena naplata troškova stanovanja

Poslove objedinjene naplate troškova stanovanja od 01.02.2024. godine obavlja tvrtka POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.

Informacije u vezi računa i plaćanja od 01.02.2024. godine možete dobiti putem telefona +385 51 210-710 ili putem e-mail adrese: info@poslovni-sustavi.hr.

Korisnicima savjetujemo da otvore besplatan korisnički profil na Rijeka CityCard portalurijekacitycard.hr te povežu profil s računom troškova stanovanja. https://www.rijekacitycard.hr/hr/o-rijeka-citycard-u/kako-koristiti-rcc-portal.

Na taj način korisnik ostvaruje plaćanje računa troškova stanovanja BEZ NAKNADE. Ukoliko korisnik ne želi platiti račun putem Rijeka CityCarda (RCC), račun može skinuti sa RCC portala i platiti ga na drugi način (šalter, internet bankarstvo, pošta, FINA i dr.). Na RCC portalu korisnik ima uvid u plaćene i neplaćene račune.

Plaćanje računa troškova stanovanja

Račun možete platiti na slijedeće načine:

  • Šalteri u Rijeci:
  • na RCC portalu – www.rijekacitycard.hr bez naknade, putem kreditnih i debitnih kartica
  • SEPA izravnim terećenjem*,
  • Internet bankarstvom
  • kod ovlaštenih pružatelja platnih usluga uplatom u gotovini ili bezgotovinski (npr. FINA, pošta, benzinske postaje i dr.)

*Napomena za SEPA izravno terećenje:
Od 1.2.2024. godine Poslovni sustavi d.o.o. će početi ugovarati SEPA izravna terećenja za plaćanje mjesečnih računa objedinjene naplate troškova stanovanja.
SEPA izravno terećenje moguće je ugovoriti na dva načina: putem Rijeka CityCard portala ili osobno na šalteru Rade Šupića 4 (radnim danom od 08:00 do 16:00 sati).
Korisnici Rijeka CityCard portala koji imaju na svom uređaju instaliran važeći EU digitalni potpis (kao što su u Republici Hrvatskoj Certilia, FINA ili dr..) mogu SEPA izravno terećenje ugovoriti digitalnim putem bez osobnog dolaska na šaltersko mjesto.
Drugi način ugovaranja je osobnim dolaskom na šalter Rade Šupića 4 (radnim danom od 08:00 do 16:00 sati). Pri tome je potrebno uz ispunjeni obrazac dati na uvid osobnu iskaznicu, a preporuča se imati i bankovnu karticu zbog kontrole broja računa. Osim na šalterskom mjestu, obrazac je moguće preuzeti i na Rijeka CityCard portalu.

Uplata koja ne sadrži broj računa smatra se neispravnom, a obveza nepodmirenom. Ukoliko plaćanje ne izvršite do datuma dopijeća obračunavaju se zatezne kamate. Molimo Vas da račun podmirite do navedenog datuma dospijeća kako biste izbjegli daljnje postupke u vezi naplate potraživanja.

Informacije o stavkama računa i stanju računa

Informacije o stavkama računa i stanju računa možete dobiti na šalteru, telefonski: 051 210-710, e-mail: info@poslovni-sustavi.hr te na RCC portalu (www.rijekacitycard.hr).

Prigovor

Pisani prigovor možete podnijeti u roku 30 dana od datuma dospijeća računa putem pošte ili osobno na adresu: Poslovni sustavi d.o.o. Rade Šupića 4 ili Dolac 14, Rijeka ili na e-mail: info@poslovni-sustavi.hr.

Prigovori davateljima usluga podnose se isključivo pisanim putem na:

Rijeka CityCard (RCC)

Rijeka CityCard (RCC) – rijekacitycard.hr je portal na kojem možete BEZ NAKNADE platiti objedinjene troškove stanovanja putem kreditnih i debitnih kartica. Na RCC portalu možete preuzeti i platiti račun jednokratno ili uključiti ponavljajuće plaćanje, možete vidjeti sve svoje račune, plaćene i neplaćene te preuzeti obrasce za ugovaranje SEPA izravnog terećenja. Putem RCC portala može se dostaviti stanje plinomjera, a ovlaštene osobe mogu prijaviti mjesečnu potrošnju vode.

Osim plaćanja troškova stanovanja putem RCC portala možete besplatno platiti račune i članarine ostalih pružatelja usluga iz područja javnog prijevoza, parkinga, komunalnih usluga, kulture i sporta ili donirati sredstva za napuštene životinje.  RCC Infocentar je dio RCC gdje možete dobiti informacije o radovima u Rijeci i okolici, isključenjima struje, vode, plina, toplinske energije, regulacijama prometa i gradskog prijevoza, odnosno dobiti e-mail dva puta dnevno s željenim vrstama informacija. Registracija na RCC portalu je besplatna, potrebni su samo ime, prezime i e-mail adresa.

Korisni savjeti kako bi Vaše uplate bile ispravno evidentirane

Broj poslovnog računa (IBAN) objedinjene naplate troškova stanovanja za plaćanje računa troškova stanovanja (iskazan u lijevom uglu zaglavlja računa troškova stanovanja):
IBAN: HR0923400091511266372

PODACI ZA UPLATE IZ INOZEMSTVA:

POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
Školjić 15
51000 Rijeka
OIB: 50327992893

IBAN: HR0923400091511266372
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, Zagreb
Swift: pbzghr2x

Ukoliko račun plaćate nalogom za plaćanje (HUB obrazac) u prostor “poziv na broj primatelja” obavezno upišite broj računa koji je iskazan na računu (ispod naziva “Račun troškova stanovanja broj”).

Ukoliko nalogom za plaćanje (HUB obrazac) plaćate više računa ili račun djelomično plaćate, u prostor “opis plaćanja” upišite razdoblje i godinu na koje se uplata odnosi ili uslugu koju plaćate, a potvrđeni nalog (presliku) dostavite poštom na adresu Rade Šupića 4 ili putem maila na info@poslovni-sustavi.hr.

Rijeka CityCard PORTAL

Plaćajte usluge i račune bez naknade!

Posjetitelji i korisnici RCC portala mogu koristiti RCC Infocentar te saznati sve potrebne informacije o prometu, radovima, vremenu te stanju na parkiralištima u gradu Rijeci.

Svi odgovori

Česta pitanja

Odgovori na najčešće postavljana pitanja
Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Obračunati utrošak vode na računu veći je od prijavljenog utroška očitanog na individualnom vodomjeru


Utrošena količina vode očitana na glavnom vodomjeru stambene zgrade, putem kojeg je više pojedinačnih potrošača priključeno na distribucijsku mrežu, predstavlja osnovu za obračun i fakturiranje utroška. Ukoliko postoji razlika između te utrošene količine i utrošene količine po prijavi za zgradu, dostavljenoj od strane predstavnika suvlasnika, razlika se sukladno Općim i tehničkim uvjetima KD ViK raspodjeljuje na sve suvlasnike i to razmjeno njihovom učešću u ukupnoj potrošnji.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Broj članova kućanstva iskazan na računu, a koji koji služi za obračun utroška vodnih usluga ne odgovara  postojećim broju članova domaćinstva


Podatak o broju članova domaćinstva dostaviti ovlaštenom predstavniku suvlasnika stambene zgrade koji Poslovnim sustavima d.o.o. mjesečno dostavlja podatke za raspodjelu utrošene vode unutar zgrade.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Račun troškova stanovanja glasi na drugo ime ili postoji pogreška u imenu i prezimenu


Presliku dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo stana (vlasnički list, kupoprodajni ili darovni ugovor i dr. dokument o vlasništvu) dostaviti Odsjeku za upravljanje objektima stambene namjene pri Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom, Titov trg 3 ili predati osobno u šalter sali na istoj adresi radnim danom od 8:30 do 15:30 sati.