Datum objave:
15.03.2019.

Isporuka roba

UREDSKI MATERIJAL I PRIBOR

Rok za dostavu ponude: 21.03.2019. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
12.03.2019.

Isporuka roba

MOTORNI ALAT “STIHL”

Rok za dostavu ponude: 18.03.2019. u 12:00 sati

ikona download

Datum objave:
08.03.2019.

Isporuka roba

Osobno vozilo na električni pogon

Rok za dostavu ponude: 15.03.2019. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
07.03.2019.

Pružanje usluga

USLUGE ODRŽAVANJA DRVEĆA U 2019. GODINI

Rok za dostavu ponude: 12.03.2019. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
01.03.2019.

Isporuka roba

Električna energija

Rok za dostavu ponude: 11.03.2019. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
01.03.2019.

Rezervni dijelovi za motorne alate STIHL

Rok za dostavu ponude: 08.03.2019. u 09:00 sati

ikona download

Datum objave:
28.02.2019.

Pružanje usluga

ODRŽAVANJE SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE

Rok za dostavu ponude: 07.03.2019. u 11:00 sati

ikona download

Datum objave:
27.02.2019.

Isporuka roba

Niti za košnju

Rok za dostavu ponude: 07.03.2019. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
20.02.2019.

Isporuka roba

REZERVNI DIJELOVI KOMUNALNIH VOZILA PIAGGIO

Rok za dostavu ponude: 26.02.2019. u 12:00 sati

ikona download

Datum objave:
15.02.2019.

Pružanje usluga

ODRŽAVANJE SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE

Rok za dostavu ponude: 22.02.2019. u 11:00 sati

ikona download