Datum objave:
10.09.2019.

Isporuka roba

Rezervni dijelovi za plastične spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada

Rok za dostavu ponude: 16.09.2019. u 12:00 sati

ikona download

Datum objave:
03.09.2019.

Pružanje usluga

Preuzimanje i daljnja obrada otpada KB 20 01 38

Rok za dostavu ponude: 12.09.2019. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
07.08.2019.

Isporuka roba

Trakaste zavjese

Rok za dostavu ponude: 14.08.2019. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
05.07.2019.

Isporuka roba

Potrošni materijal za sanitarne prostorije

Rok za dostavu ponude: 11.07.2019. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
17.06.2019.

Isporuka roba

Sezonsko cvijeće za jesenske gredice i lukovice

Rok za dostavu ponude: 27.06.2019. u 12:00 sati

ikona download

Datum objave:
12.06.2019.

Isporuka roba

Posude za sitni komunalni otpad

Rok za dostavu ponude: 17.06.2019. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
16.05.2019.

ikona download

Datum objave:
14.05.2019.

Pružanje usluga

ODVOZ I ZBRINJAVANJE GLOMAZNOG OTPADA

Rok za dostavu ponude: 21.05.2019. u 11:00 sati

ikona download

Datum objave:
14.05.2019.

Pružanje usluga

PRIJEVOZ DROBLJENOG OTPADA

Rok za dostavu ponude: 21.05.2019. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
10.05.2019.

Isporuka roba

DOBAVA I POSTAVA PODNE OBLOGE OD KAUČUKA – RIPERAJ

Rok za dostavu ponude: 17.05.2019. u 12:00 sati

ikona download