Datum objave:
29.10.2018.

Isporuka roba

PLATNENE VREĆICE

Rok za dostavu ponude: 02.11.2018. u 10:00 sati

Datum objave:
29.10.2018.

Pružanje usluga

USLUGE ODRŽAVANJA DRVEĆA

Rok za dostavu ponude: 05.11.2018. u 10:00 sati

Datum objave:
25.10.2018.

Isporuka roba

KOMUNALNI KONTEJNER OD 5m3

Rok za dostavu ponude: 05.11.2018. u 10:00 sati

Datum objave:
25.10.2018.

Isporuka roba

PRES KONTEJNER OD 10 m3

Rok za dostavu ponude: 05.11.2018. u 10:00 sati

Datum objave:
25.10.2018.

Isporuka roba

ROLO KONTEJNERI ZA OTPAD, OTVORENI, ZAPREMNINE 30 m3

Rok za dostavu ponude: 05.11.2018. u 10:00 sati

Datum objave:
15.10.2018.

Isporuka roba

POSUDE ZA SITNI KOMUNALNI OTPAD

Rok za dostavu ponude: 22.10.2018. u 10:00 sati

Datum objave:
09.10.2018.

Pružanje usluga

USLUGA PRODUKCIJE RAČUNA

Rok za dostavu ponude: 15.10.2018. u 10:00 sati

Datum objave:
04.10.2018.

Datum objave:
29.06.2018.

Isporuka roba

Sezonsko cvijeće za jesenske gredice i lukovice

Rok za dostavu ponude: 06.07.2018. u 10:00 sati

Datum objave:
26.04.2018.

Isporuka roba

Električna oprema za vozila i ostali elektro materijal

Rok za dostavu ponude: 07.05.2018. u 10:00 sati