Datum objave:
17.12.2020.

Isporuka roba

SEZONSKO CVIJEĆE ZA LJETNE GREDICE I VISEĆE VAZE

Rok za dostavu ponude: 23.12.2020. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
06.11.2020.

Pružanje usluga

TISAK EDUKATIVNO-INFORMATIVNOG LETKA

Rok za dostavu ponude: 12.11.2020. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
22.10.2020.

Isporuka roba

NABAVA SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Rok za dostavu ponude: 29.10.2020. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
03.08.2020.

Isporuka roba

Sredstva i pomagala za održavanje higijene i čistoće ljudi i prostora

Rok za dostavu ponude: 13.08.2020. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
21.07.2020.

ikona download

Datum objave:
17.07.2020.

Isporuka roba

Potrošni materijal za sanitarne prostorije

Rok za dostavu ponude: 24.07.2020. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
08.07.2020.

Isporuka roba

Potrošni materijal za računalnu opremu

Rok za dostavu ponude: 16.07.2020. u 10:00 sati

ikona download