Datum objave:
14.05.2019.

Pružanje usluga

ODVOZ I ZBRINJAVANJE GLOMAZNOG OTPADA

Rok za dostavu ponude: 21.05.2019. u 11:00 sati

ikona download

Datum objave:
14.05.2019.

Pružanje usluga

PRIJEVOZ DROBLJENOG OTPADA

Rok za dostavu ponude: 21.05.2019. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
10.05.2019.

Isporuka roba

DOBAVA I POSTAVA PODNE OBLOGE OD KAUČUKA – RIPERAJ

Rok za dostavu ponude: 17.05.2019. u 12:00 sati

ikona download

Datum objave:
10.05.2019.

Isporuka roba

REZERVNI DIJELOVI KOMUNALNIH VOZILA IVECO

Rok za dostavu ponude: 20.05.2019. u 12:00 sati

ikona download

Datum objave:
25.04.2019.

Isporuka roba

ULJA I SREDSTVA ZA PODMAZIVANJE

Rok za dostavu ponude: 03.05.2019. u 09:00 sati

ikona download

Datum objave:
19.04.2019.

Isporuka roba

Rezervni dijelovi za vozila Renault

Rok za dostavu ponude: 03.05.2019. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
18.04.2019.

Isporuka roba

Portirnica sa unutarnjom opremom za KG Škurinje

Rok za dostavu ponude: 25.04.2019. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
10.04.2019.

Isporuka roba

UKAPLJENI NAFTNI PLIN SA ZAKUPOM SPREMNIKA

Rok za dostavu ponude: 17.04.2019. u 10:00 sati

ikona download

ikona download

Datum objave:
29.03.2019.

Radovi

POSTAVLJANJE NOVOG SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE

Rok za dostavu ponude: 05.04.2019. u 11:00 sati

ikona download

Datum objave:
29.03.2019.

Isporuka roba

SREDSTVA I POMAGALA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE LJUDI I PROSTORA

Rok za dostavu ponude: 05.04.2019. u 10:00 sati

ikona download