POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Rijeka ovlašteni su da u ime Naručitelja KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka, KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka, ENERGO d.o.o. Rijeka, RIJEKA plus d.o.o. Rijeka i KD KOZALA d.o.o. Rijeka provode postupke javne nabave.