Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

USLUGE ZBRINJAVANJA OPASNOG OTPADA (ključni broj otpada 150110 x)

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
09.12.2020. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

USLUGE NAJMA FOTOKOPIRNOG APARATA TIJEKOM 2021. GODINE

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
04.12.2020. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

UGRADNJA USPORIVAČA PROMETA U ULICI 19. UDARNE DIVIZIJE KOD SPOJA SA ULICOM MILANA RUSTANBEGA

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
03.12.2020. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Uređenje nogostupa na raznim lokacijama na području MO Sveti Nikola

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
02.10.2020. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

POJAČANJE STUPNJA SIGURNOSTI U ULICI KRIMEJA KOD KUĆNIH BROJEVA 12, 20 I 30

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
02.10.2020. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

USPOSTAVLJANJE JEDNOSMJERNOG REŽIMA PROMETA U JUŽNOM OGRANKU ULICE FRANJE ČANDEKA

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
01.10.2020. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

NABAVA UREDSKOG MATERIJALA

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
30.09.2020. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Uređenje platoa za smještaj posuda za komunalni otpad na raskrižju Ulica Svetog Jurja i Podbreg te ličenje ograda u ulicama Stanka Frankovića i Ivana Žorža

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
21.09.2020. u 12:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Uređenje nogostupa i pripadajućeg drvoreda u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od početka ulice na dalje

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
14.09.2020. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Nabava zaštitne odjeće i obuće

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
11.09.2020. u 10:00 sati

Česta pitanja

Odgovori na najčešće postavljana pitanja
Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Što moram učiniti ako želim ugraditi individualni vodomjer u stanu u stambenoj zgradi s više stanova?


Odluku o načinu raspodjele utrošene vode unutar stambene zgrade donose stanari odnosno suvlasnici zgrade. Ukoliko ne postoji odluka suvlasnika da se raspodjela vrši isključivo po članovima domaćinstva potrebno je angažirati vodoinstalatera koji će vodomjere ugraditi i izdati certifikat, a o tome izvijestiti ovlaštenog predstavnika zgrade, kojem se dostavljaju mjesečna očitanja individualnih vodomjera.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Obračunati utrošak vode na računu veći je od prijavljenog utroška očitanog na individualnom vodomjeru


Utrošena količina vode očitana na glavnom vodomjeru stambene zgrade, putem kojeg je više pojedinačnih potrošača priključeno na distribucijsku mrežu, predstavlja osnovu za obračun i fakturiranje utroška. Ukoliko postoji razlika između te utrošene količine i utrošene količine po prijavi za zgradu, dostavljenoj od strane predstavnika suvlasnika, razlika se sukladno Općim i tehničkim uvjetima KD ViK raspodjeljuje na sve suvlasnike i to razmjeno njihovom učešću u ukupnoj potrošnji.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Površina stana ili kuće iskazana na računu, a temeljem koje se obračunava  komunalna i vodna naknada, grijanje i zajednička pričuva, ne odgovara stvarnoj površini


Za ispravak ili promjenu površine:     

  • za komunalnu i naknadu za uređenje voda obratiti se – šalter sala Grada Rijeke na adresi Titov trg 3, radnim danom od 8:30 do 15:30 sati ili na kontakte Odsjeka za zajedničku komunalnu djelatnost,
  • za grijanje – obratiti se tvrtki s kojom je zgrada sklopila ugovor o raspodjeli troškova toplinske energije (grijanje),