Datum objave:
15.11.2019.

Radovi

SANACIJA DIJELA KOLNIKA U VUKOVARSKOJ ULICI (KOD PLODINA)

Rok za dostavu ponude: 21.11.2019. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
15.11.2019.

ikona download

Datum objave:
30.10.2019.

Radovi

Izrada upojnog bunara u Plješivičkoj ulici kod kućnih brojeva 22a i 22b

Rok za dostavu ponude: 06.11.2019. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
16.10.2019.

ikona download

Datum objave:
25.09.2019.

Radovi

Uređenje privoza na državnu cestu D8 u Gradu Rijeci

Rok za dostavu ponude: 02.10.2019. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
25.09.2019.

Radovi

Sanacija Ulice Kirin kula od spoja s Ulicom Šime Ljubića do HZZO-a

Rok za dostavu ponude: 02.10.2019. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
25.09.2019.

Radovi

Sanacija dijela prometnice i parkirališta na Trgu braće Mažuranić

Rok za dostavu ponude: 02.10.2019. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
18.09.2019.

Radovi

PREUREĐENJE TRGA 128. BRIGADE HV I TRGA RIJEČKE REZOLUCIJE U PJEŠAČKU ZONU

Rok za dostavu ponude: 25.09.2019. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
07.08.2019.

ikona download