Datum objave:
18.07.2017.

ikona download

Datum objave:
06.07.2017.

Radovi

ASFALTERSKI RADOVI U ULICAMA ŠKURINJSKA CESTA, ANTUNA BARCA I TURNIĆ

Rok za dostavu ponude: 13.07.2017. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
05.07.2017.

Radovi

SANACIJA KOLNIKA U ULICAMA: ANTE MODRUŠANA, TINA UJEVIĆA I SLAVKA HRVATINA

Rok za dostavu ponude: 12.07.2017. u 12:00 sati

ikona download

Datum objave:
30.06.2017.

ikona download

Datum objave:
20.06.2017.

ikona download

Datum objave:
20.06.2017.

Radovi

IZVEDBA PARAPETNOG ZIDA NA STUBIŠTU U ULICI BRCA KOD KUĆNIH BROJEVA 14 I 18

Rok za dostavu ponude: 27.06.2017. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
20.06.2017.

Radovi

ASFALTERSKI RADOVI NA RAZNIM LOKACIJAMA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE-ISTOK

Rok za dostavu ponude: 27.06.2017. u 12:00 sati

ikona download

Datum objave:
14.06.2017.

Pružanje usluga

IZVEDBA BUŠOTINA U UPOJNIM BUNARIMA NA RAZNIM LOKACIJAMA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

Rok za dostavu ponude: 21.06.2017. u 12:00 sati

ikona download

Datum objave:
13.06.2017.

Pružanje usluga

PREPROGRAMIRANJE SEMAFORSKOG UREĐAJA NA RASKRIŽJU A.K.MIOŠIĆA-CINDRIĆEVA (R-18-19)

Rok za dostavu ponude: 21.06.2017. u 12:00 sati

ikona download