Datum objave:
06.04.2018.

Radovi

BETONSKI RADOVI NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA: KANTRIDA, PEHLIN, PODMURVICE I SRDOČI

Rok za dostavu ponude: 13.04.2018. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
06.04.2018.

ikona download

Datum objave:
06.04.2018.

Pružanje usluga

IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU PRILAZNOG STUBIŠTA KUĆNOM BROJU 13 U JELIĆEVOJ ULICI

Rok za dostavu ponude: 13.04.2018. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
06.04.2018.

Radovi

SANACIJA ODVODNJE OBORINSKIH VODA NA PODRUČJU MO PEHLIN, SRDOČI I ZAMET

Rok za dostavu ponude: 13.04.2018. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
30.03.2018.

Pružanje usluga

Održavanje svjetlosne prometne signalizacije korištenjem auto-košare tijekom 2018. i 2019. godine

Rok za dostavu ponude: 09.04.2018. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
28.03.2018.

Isporuka roba

DOBAVA I DOPREMA MATERIJALA ZA VODORAVNU PROMETNU SIGNALIZACIJU

Rok za dostavu ponude: 06.04.2018. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
23.03.2018.

Radovi

IZVEDBA KRUŽNOG RASKRIŽJA ULICE GSP233-MATE LOVRAKA

Rok za dostavu ponude: 03.04.2018. u 12:00 sati

ikona download