Datum objave:
21.09.2017.

Radovi

IZVEDBA KRUŽNOG RASKRIŽJA NA KRIŽANJU ULICA BOK, IVE LOLE RIBARA I KUČIĆKOG PUTA

Rok za dostavu ponude: 29.09.2017. u 12:00 sati

ikona download

Datum objave:
04.08.2017.

Pružanje usluga

USLUGE ZBRINJAVANJA OPASNOG OTPADA KLJUČNI BROJ OTPADA 15 01 10x

Rok za dostavu ponude: 25.08.2017. u 12:00 sati

ikona download

Datum objave:
03.08.2017.

ikona download

Datum objave:
03.08.2017.

ikona download

Datum objave:
18.07.2017.

ikona download

Datum objave:
06.07.2017.

Radovi

ASFALTERSKI RADOVI U ULICAMA ŠKURINJSKA CESTA, ANTUNA BARCA I TURNIĆ

Rok za dostavu ponude: 13.07.2017. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
05.07.2017.

Radovi

SANACIJA KOLNIKA U ULICAMA: ANTE MODRUŠANA, TINA UJEVIĆA I SLAVKA HRVATINA

Rok za dostavu ponude: 12.07.2017. u 12:00 sati

ikona download

Datum objave:
30.06.2017.

ikona download