Datum objave:
10.07.2020.

Naručitelj:
Javna nabava

NABAVA TERETNOG VOZILA S DIZALICOM

Rok za dostavu ponude: 30.07.2020. u 10:00 sati

Datum objave:
14.05.2020.

Naručitelj:
Javna nabava

Datum objave:
14.04.2020.

Naručitelj:
Javna nabava

ODRŽAVANJE PLAMENIKA I AUTOMATIKE KOTLOVA TIJEKOM GODINE DANA

Rok za dostavu ponude: 04.05.2020. u 10:00 sati

Datum objave:
18.06.2019.

Naručitelj:
Javna nabava

Datum objave:
06.08.2018.

Naručitelj:
Javna nabava