Datum objave:
08.11.2021.

Naručitelj:
Javna nabava

Datum objave:
07.06.2021.

Naručitelj:
Javna nabava

PROMIDŽBA I VIDLJIVOST PROJEKTA „OBNOVA TOPLINARSTVA GRADA RIJEKE“

Rok za dostavu ponude: 30.06.2021. u 10:00 sati

Datum objave:
07.06.2021.

Naručitelj:
Javna nabava

USLUGA UPRAVLJANJA IZGRADNJOM I VOĐENJA IZVOĐAČA

Rok za dostavu ponude: 30.06.2021. u 09:00 sati

Datum objave:
06.05.2021.

Naručitelj:
Javna nabava

ODRŽAVANJE PLAMENIKA I AUTOMATIKE KOTLOVA TIJEKOM GODINE DANA

Rok za dostavu ponude: 25.05.2021. u 10:00 sati

Datum objave:
10.07.2020.

Naručitelj:
Javna nabava

NABAVA TERETNOG VOZILA S DIZALICOM

Rok za dostavu ponude: 30.07.2020. u 10:00 sati

Datum objave:
14.05.2020.

Naručitelj:
Javna nabava

Datum objave:
14.04.2020.

Naručitelj:
Javna nabava

ODRŽAVANJE PLAMENIKA I AUTOMATIKE KOTLOVA TIJEKOM GODINE DANA

Rok za dostavu ponude: 04.05.2020. u 10:00 sati

Datum objave:
18.06.2019.

Naručitelj:
Javna nabava