Datum objave:
20.01.2023.

Naručitelj:
Javna nabava

Pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i imovine

Rok za dostavu ponude: 07.02.2023. u 08:30 sati

Datum objave:
13.01.2023.

Naručitelj:
Javna nabava

TERETNO VOZILO – KAMION SANDUČAR S RAMPOM

Rok za dostavu ponude: 02.02.2023. u 10:00 sati

Datum objave:
20.12.2022.

Naručitelj:
Javna nabava

NABAVA BIORAZGRADIVIH VREĆICA ZA OTPAD

Rok za dostavu ponude: 17.01.2023. u 10:00 sati

Datum objave:
12.12.2022.

Naručitelj:
Javna nabava

POŠTANSKE USLUGE

Rok za dostavu ponude: 28.12.2022. u 09:00 sati