Datum objave:
04.05.2022.

Naručitelj:
Javna nabava

SPREMIŠTA ZA SPREMNIKE OTPADA

Rok za dostavu ponude: 26.05.2022. u 10:00 sati

Datum objave:
25.03.2022.

Naručitelj:
Javna nabava

PREUZIMANJE I ZBRINJAVANJE GLOMAZNOG OTPADA KB 20 03 07

Rok za dostavu ponude: 22.04.2022. u 10:00 sati

Datum objave:
21.03.2022.

Naručitelj:
Javna nabava

POLUUKOPANI SPREMNICI ZA PRIKUPLJANJE OTPADA

Rok za dostavu ponude: 19.04.2022. u 10:00 sati

Datum objave:
25.02.2022.

Naručitelj:
Javna nabava

KOŠNJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Rok za dostavu ponude: 17.03.2022. u 10:00 sati

Datum objave:
20.01.2022.

Naručitelj:
Javna nabava