Datum objave:
13.01.2020.

Naručitelj:
Javna nabava

Datum objave:
04.12.2019.

Naručitelj:
Javna nabava

Zbrinjavanje otpada

Rok za dostavu ponude: 24.12.2019. u 09:00 sati

Datum objave:
02.12.2019.

Naručitelj:
Javna nabava

Poštanske usluge

Rok za dostavu ponude: 17.12.2019. u 10:00 sati

Datum objave:
25.11.2019.

Naručitelj:
Javna nabava

Operativni leasing u trajanju od 60 mjeseci za nabavu osobnih vozila

Rok za dostavu ponude: 13.12.2019. u 09:00 sati

Datum objave:
20.11.2019.

Naručitelj:
Javna nabava

Obrada i zbrinjavanje glomaznog otpada KB 20 03 07

Rok za dostavu ponude: 17.12.2019. u 9:00 sati

Datum objave:
01.10.2019.

Naručitelj:
Javna nabava

Najam radnog stroja – viličara

Rok za dostavu ponude: 22.10.2019. u 9:00 sati

Datum objave:
26.09.2019.

Naručitelj:
Javna nabava

Spremnici za prikupljanje otpada

Rok za dostavu ponude: 22.10.2019. u 8:30 sati

Datum objave:
16.08.2019.

Naručitelj:
Javna nabava

Datum objave:
23.07.2019.

Naručitelj:
Javna nabava

Datum objave:
19.07.2019.

Naručitelj:
Javna nabava

Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine

Rok za dostavu ponude: 06.08.2019. u 09:00 sati