Datum objave:
20.08.2018.

Naručitelj:
Javna nabava

Barkod čitači za ugradnju na vozila za prikupljanje otpada

Rok za dostavu ponude: 06.09.2018. u 9:00 sati

Datum objave:
20.08.2018.

Naručitelj:
Savjetovanje

Datum objave:
01.06.2018.

Naručitelj:
Javna nabava

Plastični spremnici za prikupljanje otpada

Rok za dostavu ponude: 28.06.2018. u 10:00 sati

Datum objave:
26.03.2018.

Naručitelj:
Javna nabava

Nabava višenamjenskih strojeva za čišćenje – komada 2

Rok za dostavu ponude: 24.04.2018. u 09:00 sati

Datum objave:
15.03.2018.

Naručitelj:
Javna nabava

Poštanske usluge

Rok za dostavu ponude: 30.03.2018. u 09:00 sati

Datum objave:
12.03.2018.

Naručitelj:
Javna nabava

Plastični spremnici za prikupljanje otpada

Rok za dostavu ponude: 04.04.2018. u 10:00 sati

Datum objave:
06.03.2018.

Naručitelj:
Javna nabava

Košnja javnih zelenih površina

Rok za dostavu ponude: 27.03.2018. u 09:00 sati