Datum objave:
20.01.2022.

Naručitelj:
Javna nabava

Datum objave:
29.12.2021.

Naručitelj:
Javna nabava

Električno vozilo za prikupljanje otpada

Rok za dostavu ponude: 01.02.2022. u 10:00 sati

Datum objave:
24.12.2021.

Naručitelj:
Javna nabava

Komunalno vozilo za sakupljanje otpada sa spremnikom od 4m³

Rok za dostavu ponude: 13.01.2022. u 10:00 sati

Datum objave:
03.12.2021.

Naručitelj:
Javna nabava

POŠTANSKE USLUGE

Rok za dostavu ponude: 21.12.2021. u 12:00 sati

Datum objave:
29.11.2021.

Naručitelj:
Javna nabava

FINANCIJSKI LEASING ZA NABAVU DVA KOMUNALNA VOZILA S KRANOM (GRAJFER)

Rok za dostavu ponude: 04.01.2022. u 09:00 sati

Datum objave:
24.11.2021.

Naručitelj:
Javna nabava

Datum objave:
19.11.2021.

Naručitelj:
Javna nabava

SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

Rok za dostavu ponude: 08.12.2021. u 10:00 sati

Datum objave:
12.11.2021.

Naručitelj:
Javna nabava

USLUGE TJELESNE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE

Rok za dostavu ponude: 30.11.2021. u 12:00 sati

Datum objave:
26.10.2021.

Naručitelj:
Javna nabava

NABAVA SPREMIŠTA ZA SPREMNIKE OTPADA

Rok za dostavu ponude: 17.11.2021. u 10:00 sati

Datum objave:
11.10.2021.

Naručitelj:
Javna nabava