Datum objave:
01.10.2019.

Naručitelj:
Javna nabava

Najam radnog stroja – viličara

Rok za dostavu ponude: 22.10.2019. u 9:00 sati

Datum objave:
26.09.2019.

Naručitelj:
Javna nabava

Spremnici za prikupljanje otpada

Rok za dostavu ponude: 22.10.2019. u 8:30 sati

Datum objave:
16.08.2019.

Naručitelj:
Javna nabava

Datum objave:
23.07.2019.

Naručitelj:
Javna nabava

Datum objave:
19.07.2019.

Naručitelj:
Javna nabava

Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine

Rok za dostavu ponude: 06.08.2019. u 09:00 sati

Datum objave:
18.07.2019.

Naručitelj:
Javna nabava

Datum objave:
27.06.2019.

Naručitelj:
Javna nabava

Datum objave:
24.05.2019.

Naručitelj:
Savjetovanje

Datum objave:
23.04.2019.

Naručitelj:
Javna nabava

Operativni leasing u trajanju od 60 mjeseci za nabavu osobnih vozila

Rok za dostavu ponude: 10.05.2019. u 09:00 sati