Datum objave:
13.01.2023.

Naručitelj:
Javna nabava

TERETNO VOZILO – KAMION SANDUČAR S RAMPOM

Rok za dostavu ponude: 02.02.2023. u 10:00 sati

Datum objave:
20.12.2022.

Naručitelj:
Javna nabava

NABAVA BIORAZGRADIVIH VREĆICA ZA OTPAD

Rok za dostavu ponude: 17.01.2023. u 10:00 sati

Datum objave:
12.12.2022.

Naručitelj:
Javna nabava

POŠTANSKE USLUGE

Rok za dostavu ponude: 28.12.2022. u 09:00 sati

Datum objave:
23.11.2022.

Naručitelj:
Javna nabava

Nabava biorazgradivih vrećica za otpad

Rok za dostavu ponude: 13.12.2022. u 09:00 sati

Datum objave:
26.10.2022.

Naručitelj:
Javna nabava

Datum objave:
04.10.2022.

Naručitelj:
Javna nabava

GORIVO NA BENZINSKIM POSTAJAMA

Rok za dostavu ponude: 25.10.2022. u 09:00 sati