Potporne funkcije gradskih društava KD Autotrolej d.o.o., Rijeka promet d.d., KD Čistoća d.o.o., KD Kozala d.o.o. i Energo d.o.o., izdvojene su u trgovačko društvo POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. koje se primarno bavi strateškim razvojem i poslovnom podrškom.

Uprava Društva

 • kontakt +385 51 564-446
 • e-mail: uprava@poslovni-sustavi.hr

Odjel za strateški razvoj i projekte

 • Voditeljica Silvija Lučić, dipl. oec.
 • kontakt +385 51 564-421
 • e-mail: silvija.lucic@poslovni-sustavi.hr

Služba potpore poslovnim procesima

 • Rukovoditelj Nedeljko Tomić, mag. pol.
 • kontakt +385 51 564-449
 • e-mail: Nedeljko.Tomic@poslovni-sustavi.hr

Služba financija

 • Rukovoditelj Zdenko Starčević, dipl. oec.
 • kontakt  +385 51 564-538
 • e-mail: zdenko.starcevic@poslovni-sustavi.hr

Služba nabavnih poslova

Organizacijska struktura