Potporne funkcije gradskih društava KD Autotrolej d.o.o., Rijeka promet d.d., KD Čistoća d.o.o., KD Kozala d.o.o. i Energo d.o.o., izdvojene su u trgovačko društvo POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. koje se primarno bavi strateškim razvojem i poslovnom podrškom.

Uprava Društva

Odjel za strateški razvoj i projekte

  • kontakt +385 51 564-421

Služba potpore poslovnim procesima

Služba financija

Služba nabavnih poslova

Organizacijska struktura