Datum objave:
04.08.2023.

Pružanje usluga

USLUGA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA

Rok za dostavu ponude: 18.08.2023. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
19.05.2023.

Isporuka roba

RAČUNALA S PRIPADAJUĆOM OPREMOM

Rok za dostavu ponude: 26.05.2023. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
27.04.2023.

Pružanje usluga

USLUGA NAJMA VIŠEFUNKCIJSKIH UREĐAJA I PISAČA

Rok za dostavu ponude: 05.05.2023. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
16.02.2023.

Isporuka roba

PRODULJENJE LICENCI ZA PROGRAMSKI PAKET MICROSOFT 365

Rok za dostavu ponude: 23.02.2023. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
07.02.2023.

Pružanje usluga

POŠTANSKE USLUGE

Rok za dostavu ponude: 17.02.2023. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
27.12.2022.

Isporuka roba

UREDSKI MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Rok za dostavu ponude: 09.01.2023. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
12.10.2022.

Isporuka roba

POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE SANITARNIH PROSTORA

Rok za dostavu ponude: 20.10.2022. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
27.09.2022.

Pružanje usluga

Usluga iz područja zaštite na radu i zaštita od požara

Rok za dostavu ponude: 04.10.2022. u 10:00 sati

Datum objave:
25.08.2022.

Pružanje usluga

USLUGA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA

Rok za dostavu ponude: 01.09.2022. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
29.03.2022.

USLUGA NAJMA VIŠEFUNKCIJSKIH UREĐAJA I PISAČA

Rok za dostavu ponude: 11.04.2022. u 10:00 sati

ikona download