Datum objave:
20.08.2021.

Pružanje usluga

USLUGA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA

Rok za dostavu ponude: 01.09.2021. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
04.08.2021.

Isporuka roba

NABAVA PRIJENOSNIH RAČUNALA S PRIKLJUČNOM POSTAJOM (7kom)

Rok za dostavu ponude: 13.08.2021. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
06.07.2021.

Pružanje usluga

Usluga najma višefunkcijskih ispisnih uređaja i skenera

Rok za dostavu ponude: 13.07.2021. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
05.05.2021.

Isporuka roba

Računalna oprema

Rok za dostavu ponude: 11.05.2021. u 10:00 sati

Datum objave:
11.02.2021.

ikona download

Datum objave:
03.02.2021.

Pružanje usluga

POŠTANSKE USLUGE

Rok za dostavu ponude: 11.02.2021. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
02.02.2021.

Pružanje usluga

USLUGA NADOGRADNJE MREŽE NA LOKACIJI MILUTINA BARAČA 19

Rok za dostavu ponude: 05.02.2021. u 12:00 sati

ikona download

Datum objave:
05.01.2021.

ikona download

Datum objave:
30.09.2020.

ikona download

Datum objave:
10.07.2020.

Pružanje usluga

USLUGA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA

Rok za dostavu ponude: 17.07.2020. u 12:00 sati

ikona download