Datum objave:
05.01.2021.

Isporuka roba

UREDSKE POTREPŠTINE, FOTOKOPIRNI PAPIR I OSTALE VRSTE UREDSKOG MATERIJALA

Rok za dostavu ponude: 14.01.2021. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
30.09.2020.

ikona download

Datum objave:
10.07.2020.

Pružanje usluga

USLUGA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA

Rok za dostavu ponude: 17.07.2020. u 12:00 sati

ikona download

Datum objave:
23.01.2020.

Pružanje usluga

USLUGA NAJMA VIŠEFUNKCIJSKIH ISPISNIH UREĐAJA

Rok za dostavu ponude: 30.01.2020. u 11:00 sati

ikona download

Datum objave:
20.12.2019.

Isporuka roba

SREDSTVA I POMAGALA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PROSTORA

Rok za dostavu ponude: 30.12.2019. u 12:00 sati

ikona download

Datum objave:
27.11.2019.

ikona download

Datum objave:
23.09.2019.

Pružanje usluga

USLUGE IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA

Rok za dostavu ponude: 03.10.2019. u 12:00 sati

ikona download