Najam

Naknada i obračun

Grad Rijeka vlasnik je nekoliko stotina stanova, a dodjeljuju se u najam putem Liste prioriteta za davanje stanova u najam.

Vrsta i visina najma – zaštićenog najma ili slobodno ugovorenog najma, kojeg u redovnim mjesečnim iznosima plaća najmoprimac, utvrđena je uz ostalo Ugovorom o najmu stana sklopljenim između Grada Rijeke i korisnika stana – najmoprimca.

Visinu slobodno ugovorene najamnine utvrđuje Gradonačelnik, a izračun visine zaštićenog najma utvrdila je Vlada RH Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN 40/97, 117/05).

Dodatne informacije i kontakti

Sve poslove vezane uz dodjelu i sklapanje Ugovora o najmu gradskih stanova obavlja Upravni odjel za gradsku imovinu, Odsjek za upravljanje objektima stambene namjene, Titov trg 3.

Rijeka CityCard PORTAL

Plaćajte usluge i račune bez naknade!

Posjetitelji i korisnici RCC portala mogu koristiti RCC Infocentar te saznati sve potrebne informacije o prometu, radovima, vremenu te stanju na parkiralištima u gradu Rijeci.

Svi odgovori

Česta pitanja

Odgovori na najčešće postavljana pitanja
Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Do kojeg je datuma u mjesecu potrebno dostaviti očitanje plinomjera?


Ukoliko vas tijekom mjesečnog obilaska naš zaposlenik nije zatekao kod kuće i očitao vaše brojilo, očitanje dostavite do zadnjeg dana u mjesecu i to:

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Broj članova  kućanstva iskazan na računu, a koji služi za obračun odvoza komunalnog otpada ne odgovara postojećem broju članova kućanstva


Odluka o načinu prijave članova kućanstva i prijave prestanka statusa korisnika

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Račun troškova stanovanja glasi na drugo ime ili postoji pogreška u imenu i prezimenu


Presliku dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo stana (vlasnički list, kupoprodajni ili darovni ugovor i dr. dokument o vlasništvu) dostaviti Odsjeku za upravljanje objektima stambene namjene pri Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom, Titov trg 3 ili predati osobno u šalter sali na istoj adresi radnim danom od 8:30 do 15:30 sati.