Datum objave:
01.06.2022.

Isporuka roba

DIJELOVI UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU

Rok za dostavu ponude: 10.06.2022. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
31.05.2022.

Isporuka roba

UREDSKE POTREPŠTINE I FOTOKOPIRNI PAPIR

Rok za dostavu ponude: 09.06.2022. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
31.05.2022.

Isporuka roba

KLINASTO REMENJE

Rok za dostavu ponude: 08.06.2022. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
24.05.2022.

Isporuka roba

TEKUĆINA ZA RASHLADNE SUSTAVE VOZILA-KONCENTRAT 100%

Rok za dostavu ponude: 06.06.2022. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
11.05.2022.

ikona download

Datum objave:
11.04.2022.

Pružanje usluga

USLUGA ZBRINJAVANJA OPASNOG OTPADA

Rok za dostavu ponude: 25.04.2022. u 12:00 sati

ikona download

Datum objave:
04.04.2022.

Isporuka roba

ZAŠTITNA ODJEĆA

Rok za dostavu ponude: 19.04.2022. u 12:00 sati

ikona download

Datum objave:
17.03.2022.

Pružanje usluga

USLUGA NAJMA VIŠEFUNKCIJSKIH ISPISNIH UREĐAJA

Rok za dostavu ponude: 31.03.2022. u 12:00 sati

ikona download

Datum objave:
23.02.2022.

Isporuka roba

RIBONI I KIT ZA ČIŠĆENJE PISAČA

Rok za dostavu ponude: 09.03.2022. u 12:00 sati

ikona download

Datum objave:
18.02.2022.

Isporuka roba

ZAŠTITNA ODJEĆA

Rok za dostavu ponude: 04.03.2022. u 10:00 sati

ikona download