Datum objave:
03.08.2018.

Isporuka roba

NOSAČI MOTORA, MJENJAČA I HLADNJAKA

Rok za dostavu ponude: 22.08.2018. u 12:00 sati

Datum objave:
03.08.2018.

Isporuka roba

REZERVNI DIJELOVI ZA SJEDALA VOZAČA

Rok za dostavu ponude: 22.08.2018. u 12:00 sati

Datum objave:
01.08.2018.

Isporuka roba

PLASTIČNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE MARKE MERCEDES I IVECO

Rok za dostavu ponude: 13.08.2018. u 12:00 sati

Datum objave:
01.08.2018.

Isporuka roba

KVAČILA I DIJELOVI KVAČILA

Rok za dostavu ponude: 13.08.2018. u 12:00 sati

Datum objave:
01.08.2018.

Isporuka roba

LJEPILA I SREDSTVA ZA PRIPREMU I ZAŠTITU KAROSERIJE

Rok za dostavu ponude: 13.08.2018. u 12:00 sati

Datum objave:
01.08.2018.

Isporuka roba

SPONE, UPRAVLJAČI I KARDANI

Rok za dostavu ponude: 13.08.2018. u 12:00 sati

Datum objave:
01.08.2018.

Isporuka roba

ULJA ZA DIFERENCIJALE I RUČNE MJENJAČE

Rok za dostavu ponude: 13.08.2018. u 12:00 sati

Datum objave:
01.08.2018.

Isporuka roba

AD BLUE ADITIV

Rok za dostavu ponude: 13.08.2018. u 12:00 sati

Datum objave:
01.08.2018.

Isporuka roba

DIJELOVI KOČIONE OPREME ZA AUTOBUSE MARKE MERCEDES I IVECO

Rok za dostavu ponude: 10.08.2018. u 12:00 sati

Datum objave:
01.08.2018.

Isporuka roba

DIJELOVI KONSTRUKCIJA ZA AUTOBUSE MARKE MERCEDES I IVECO

Rok za dostavu ponude: 10.08.2018. u 12:00 sati