Datum objave:
06.04.2021.

Isporuka roba

CIJEVI RASHLADNE TEKUĆINE, HIDRAULIKE, GORIVA I ZRAKA

Rok za dostavu ponude: 19.04.2021. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
30.03.2021.

Pružanje usluga

POŠTANSKE USLUGE

Rok za dostavu ponude: 07.04.2021. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
12.03.2021.

Pružanje usluga

USLUGA NAJMA TELEKOMUNIKACIJSKOG RJEŠENJA ZA POZIVNI CENTAR

Rok za dostavu ponude: 19.03.2021. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
23.02.2021.

Isporuka roba

ZAŠTITNA ODJEĆA

Rok za dostavu ponude: 04.03.2021. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
23.02.2021.

Pružanje usluga

USLUGA ZBRINJAVANJA OPASNOG OTPADA

Rok za dostavu ponude: 05.03.2021. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
04.02.2021.

Isporuka roba

RIBONI I KIT ZA ČIŠĆENJE PISAČA

Rok za dostavu ponude: 16.02.2021. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
01.02.2021.

Isporuka roba

PUTNE KARTE

Rok za dostavu ponude: 10.02.2021. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
12.01.2021.

Isporuka roba

NABAVA ZAŠTITNIH CIPELA

Rok za dostavu ponude: 25.01.2021. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
07.01.2021.

Pružanje usluga

USLUGA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA

Rok za dostavu ponude: 15.01.2021. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
05.01.2021.

Isporuka roba

SPOJNI ELEMENTI ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 18.01.2021. u 10:00 sati

ikona download