Datum objave:
26.09.2022.

Isporuka roba

REZERVNI DIJELOVI ZA TAHOGRAF

Rok za dostavu ponude: 07.10.2022. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
23.09.2022.

Isporuka roba

AKUMULATORI

Rok za dostavu ponude: 04.10.2022. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
05.09.2022.

Isporuka roba

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Rok za dostavu ponude: 14.09.2022. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
03.08.2022.

ikona download

Datum objave:
13.07.2022.

Pružanje usluga

USLUGA POPRAVKA KOČIONIH KLIJEŠTA ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 21.07.2022. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
13.07.2022.

ikona download

Datum objave:
07.07.2022.

Pružanje usluga

USLUGA ČIŠĆENJA SEPARATORA

Rok za dostavu ponude: 19.07.2022. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
06.07.2022.

Isporuka roba

ULJA ZA MJENJAČE I DIFERENCIJALE

Rok za dostavu ponude: 14.07.2022. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
01.06.2022.

Isporuka roba

DIJELOVI UREĐAJA ZA KLIMATIZACIJU

Rok za dostavu ponude: 10.06.2022. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
31.05.2022.

Isporuka roba

UREDSKE POTREPŠTINE I FOTOKOPIRNI PAPIR

Rok za dostavu ponude: 09.06.2022. u 10:00 sati

ikona download