Datum objave:
07.10.2021.

Isporuka roba

FILTERI

Rok za dostavu ponude: 19.10.2021. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
07.10.2021.

Isporuka roba

RETROVIZORI I AUTOOGLEDALA

Rok za dostavu ponude: 25.10.2021. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
01.10.2021.

Isporuka roba

REZERVNI DIJELOVI ZA TAHOGRAF

Rok za dostavu ponude: 11.10.2021. u 08:00 sati

ikona download

Datum objave:
16.09.2021.

Isporuka roba

AKUMULATORI

Rok za dostavu ponude: 24.09.2021. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
11.08.2021.

Isporuka roba

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU

Rok za dostavu ponude: 26.08.2021. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
09.07.2021.

Pružanje usluga

REDOVNI GODIŠNJI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

Rok za dostavu ponude: 19.07.2021. u 08:00 sati

ikona download

Datum objave:
10.06.2021.

Isporuka roba

DIJELOVI SJEDALA ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 21.06.2021. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
28.05.2021.

Isporuka roba

ULJA ZA MJENJAČE I DIFERENCIJALE

Rok za dostavu ponude: 10.06.2021. u 10:00 sati

ikona download