Status: Otvorena Otvorena

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

ZAMJENA VRATA LAKIRNICE

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
26.06.2024. u 10:00 sati

Status: Otvorena Otvorena

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

HLADNJACI, INTERKULERI I DIJELOVI RASHLADNOG SUSTAVA ZA AUTOBUSE

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
13.06.2024. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

USLUGA POPRAVKA KOČIONIH KLIJEŠTA ZA AUTOBUSE

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
11.06.2024. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

POŠTANSKE USLUGE

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
10.06.2024. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

SANACIJA IZOLACIJE TOPLOVODA

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
29.05.2024. u 09:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

UREDSKE POTREPŠTINE I FOTOKOPIRNI PAPIR

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
29.05.2024. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

TEKUĆINA ZA RASHLADNE SUSTAVE VOZILA-KONCENTRAT 100%

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
24.05.2024. u 09:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

USLUGE UNUTARNJEG UREĐENJA – ponovljeni postupak za grupu 1.

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
23.05.2024. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

CIJEVI RASHLADNE TEKUĆINE, HIDRAULIKE, GORIVA I ZRAKA

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
24.05.2024. u 10:00 sati

Česta pitanja

Odgovori na najčešće postavljana pitanja
Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Obračunati utrošak vode na računu veći je od prijavljenog utroška očitanog na individualnom vodomjeru


Utrošena količina vode očitana na glavnom vodomjeru stambene zgrade, putem kojeg je više pojedinačnih potrošača priključeno na distribucijsku mrežu, predstavlja osnovu za obračun i fakturiranje utroška. Ukoliko postoji razlika između te utrošene količine i utrošene količine po prijavi za zgradu, dostavljenoj od strane predstavnika suvlasnika, razlika se sukladno Općim i tehničkim uvjetima KD ViK raspodjeljuje na sve suvlasnike i to razmjeno njihovom učešću u ukupnoj potrošnji.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Broj članova  kućanstva iskazan na računu, a koji služi za obračun odvoza komunalnog otpada ne odgovara postojećem broju članova kućanstva


Odluka o načinu prijave članova kućanstva i prijave prestanka statusa korisnika

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Broj članova kućanstva iskazan na računu, a koji koji služi za obračun utroška vodnih usluga ne odgovara  postojećim broju članova domaćinstva


Podatak o broju članova domaćinstva dostaviti ovlaštenom predstavniku suvlasnika stambene zgrade koji Poslovnim sustavima d.o.o. mjesečno dostavlja podatke za raspodjelu utrošene vode unutar zgrade.