Datum objave:
17.01.2020.

Isporuka roba

PUTNE KARTE

Rok za dostavu ponude: 24.01.2020. u 12:00 sati

ikona download

Datum objave:
17.01.2020.

Isporuka roba

SPOJNI ELEMENTI ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 27.01.2020. u 12:00 sati

ikona download

Datum objave:
18.12.2019.

Isporuka roba

BOJE I LAKOVI

Rok za dostavu ponude: 03.01.2020. u 12:00 sati

Datum objave:
26.11.2019.

Isporuka roba

UREDSKE POTREPŠTINE I FOTOKOPIRNI PAPIR

Rok za dostavu ponude: 11.12.2019. u 12:00 sati

ikona download

Datum objave:
18.11.2019.

Isporuka roba

BRTVILA I GUMICE ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 27.11.2019. u 12:00 sati

ikona download

Datum objave:
18.11.2019.

Isporuka roba

LEŽAJEVI

Rok za dostavu ponude: 26.11.2019. u 12:00 sati

ikona download

Datum objave:
07.11.2019.

Radovi

SANACIJA GLAVNIH KANALA ZA PREGLED VOZILA U KIV-U

Rok za dostavu ponude: 18.11.2019. u 13:00 sati

ikona download

Datum objave:
28.10.2019.

Pružanje usluga

USLUGA IZRADE NALJEPNICA

Rok za dostavu ponude: 07.11.2019. u 12:00 sati

ikona download

Datum objave:
28.10.2019.

Isporuka roba

FILTERI

Rok za dostavu ponude: 12.11.2019. u 12:00 sati

ikona download

Datum objave:
28.10.2019.

Isporuka roba

RETROVIZORI I AUTOOGLEDALA

Rok za dostavu ponude: 08.11.2019. u 12:00 sati

ikona download