Grijanje

Usluga i obračun

Uslugu isporuke toplinskom energijom pod kojom se podrazumijeva energija za zagrijavanje stambenog i poslovnog prostora i pripremu potrošne tople vode, pruža trgovačko društvo ENERGO d.o.o.

Korisnik toplinske energije je svaka fizička i pravna osoba koja je priključena na toplifikacijski sustav i koristi toplinsku energiju na temelju prethodno sklopljenog ugovora.

Obračun isporučene toplinske energije vrši se temeljem očitanja mjerila toplinske energije (kalorimetra), a ukupni troškovi isporučene toplinske energije sastoje se od:

  • stalnog troška (snaga) odnosno troškova priključne snage (Te2) – fiksna mjesečna naknada,
  • promjenljivog troška (energija) odnosno troškova isporučene energije (Te1) – prema tarifnim grupama (kućanstva Tg4 i tarifnim modelima (TM9 i TM10).

Obračun i raspodjela troškova za isporučenu toplinsku energiju vrši se temeljem Pravilnika o načinu raspodjele i obračuna troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN br. 99/1427/15124/15), a prema podacima o isporučenoj toplinskoj energiji dostavljenim od ENERGO d.o.o.

Sukladno navedenom Pravilniku, za stambene zgrade s ugrađenim uređajima za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnici), obračun i raspodjelu obavljaju pravne ili fizičke osobe (razdjeljivači) kojima su suvlasnici povjerili obavljanje tih poslova. Podatke o obračunatim troškovima isporučene toplinske energije razdjeljivači dostavljaju Poslovnim sustavima d.o.o. koji u ime ENERGO d.o.o. ispostavlja račune.

Dodatne informacije

Suvlasnici stambene zgrade koja je priključena na toplifikacijski sustav odgovorni su za ispravnost i funkcionalnost primopredajne toplinske stanice, uređaja i cjevovoda internih toplinskih instalacija u zgradama.

Korisnik toplinske energije odgovoran je za ispravnost i funkcionalnost radijatora s pripadajućim zapornim elementima.

Ogrijevna sezona započinje razdobljem spremnosti za grijanje i traje ovisno o temperaturnim prilikama od najranije 15. rujna tekuće godine do najkasnije 15. svibnja naredne godine.

Prosječna temperatura zagrijanog prostora tijekom ogrjevne sezone u dnevnom režimu od 6 do 22 sata u prostorijama korisnika mora iznositi od 20± 1°C,dok temperatura za grijanje u noćnom režimu od 22 do 6 sati u prosjeku mora iznositi 15± 1°C.

Dodatne informacije kao i prigovore na površinu za obračun stalnog (Te2) ili obračun promjenjivog (Te1) troška za toplinsku energiju upućuje se pravnoj/fizičkoj osobi tj. vašem razdjeljivaču kojem je zgrada povjerila posao očitanja i raspodjele troškova toplinske energije.

Razdjeljivači


Rijeka CityCard PORTAL

Plaćajte usluge i račune bez naknade!

Posjetitelji i korisnici RCC portala mogu koristiti RCC Infocentar te saznati sve potrebne informacije o prometu, radovima, vremenu te stanju na parkiralištima u gradu Rijeci.

Svi odgovori

Česta pitanja

Odgovori na najčešće postavljana pitanja
Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Površina stana ili kuće iskazana na računu, a temeljem koje se obračunava  komunalna i vodna naknada, grijanje i zajednička pričuva, ne odgovara stvarnoj površini


Za ispravak ili promjenu površine:     

  • za komunalnu i naknadu za uređenje voda obratiti se – šalter sala Grada Rijeke na adresi Titov trg 3, radnim danom od 8:30 do 15:30 sati ili na kontakte Odsjeka za zajedničku komunalnu djelatnost,
  • za grijanje – obratiti se tvrtki s kojom je zgrada sklopila ugovor o raspodjeli troškova toplinske energije (grijanje),
Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Kako mogu promijeniti adresu za dostavu računa troškova stanovanja ili dostavu računa elektroničkom poštom?


Zahtjev za promjenu adrese slanja računa ili dostavu računa elektroničkom poštom možete dostaviti  na e-adresu info@poslovni-sustavi.hr. Zahtjev možete preuzeti ovdje >

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Broj članova  kućanstva iskazan na računu, a koji služi za obračun odvoza komunalnog otpada ne odgovara postojećem broju članova kućanstva


Odluka o načinu prijave članova kućanstva i prijave prestanka statusa korisnika