Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Ugradnja konzolnog stupa i svjetlećeg znaka „pješački prijelaz“ s treptačima na pješačkom prijelazu u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 19 A, B, C, D

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
03.07.2020. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Pojačanje stupnja sigurnosti u Ulici Krimeja kod kućnog broja 12,20 i 30

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
10.07.2020. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Postava usporivača prometa i iscrtavanje horizontalne signalizacije u Ulici Ante Modrušana i Marije Grbac

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
02.07.2020. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Iscrtavanje pune i isprekidane razdjelne linije na prometnicama na području Grada Rijeke

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
01.07.2020. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Ugradnja usporivača prometa tipa „Jastuk“ u ulici Antuna Branka Šimića i Ulici Mate Lovraka

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
30.06.2020. u 12:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Uređenje nogostupa u Ulici Save Vukelića kod kućnog broja 1,3,5 i 7

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
01.06.2020. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

NABAVA TINTE I TONERA ZA PISAĆE I FAX UREĐAJE

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
25.05.2020. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Uređenje nogostupa u Ulici Save Vukelića kod kućnog broja 1,3,5 i 7

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
04.05.2020. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Asfalterski radovi na području mjesnih odbora: Draga, Orehovica, Pašac i Sv. Kuzam

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
23.04.2020. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Rijeka promet (BN)

Asfalterski radovi na području mjesnih odbora: Brašćine-Pulac, Bulevard, Centar-Sušak, Pećine

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
23.04.2020. u 10:00 sati

Česta pitanja

Odgovori na najčešće postavljana pitanja
Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Račun troškova stanovanja glasi na drugo ime ili postoji pogreška u imenu i prezimenu


Presliku dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo stana (vlasnički list, kupoprodajni ili darovni ugovor i dr. dokument o vlasništvu) dostaviti Odsjeku za upravljanje objektima stambene namjene pri Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom, Titov trg 3 ili predati osobno u šalter sali na istoj adresi radnim danom od 8:30 do 15:30 sati.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Površina stana ili kuće iskazana na računu, a temeljem koje se obračunava  komunalna i vodna naknada, grijanje i zajednička pričuva, ne odgovara stvarnoj površini


Za ispravak ili promjenu površine:     

  • za komunalnu i naknadu za uređenje voda obratiti se – šalter sala Grada Rijeke na adresi Titov trg 3, radnim danom od 8:30 do 15:30 sati ili na kontakte Odsjeka za zajedničku komunalnu djelatnost,
  • za grijanje – obratiti se tvrtki s kojom je zgrada sklopila ugovor o raspodjeli troškova toplinske energije (grijanje),
Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Što moram učiniti ako želim ugraditi individualni vodomjer u stanu u stambenoj zgradi s više stanova?


Odluku o načinu raspodjele utrošene vode unutar stambene zgrade donose stanari odnosno suvlasnici zgrade. Ukoliko ne postoji odluka suvlasnika da se raspodjela vrši isključivo po članovima domaćinstva potrebno je angažirati vodoinstalatera koji će vodomjere ugraditi i izdati certifikat, a o tome izvijestiti ovlaštenog predstavnika zgrade, kojem se dostavljaju mjesečna očitanja individualnih vodomjera.