Datum objave:
02.04.2019.

ikona download

Datum objave:
02.04.2019.

ikona download

Datum objave:
01.03.2019.

Radovi

ASFALTERSKI RADOVI NA PODRUČJU MO:PEĆINE, ŠKOLJIĆ-STARI GRAD I VOJAK

Rok za dostavu ponude: 08.03.2019. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
01.03.2019.

Radovi

BRAVARSKI RADOVI NA PODRUČJU GRADA RIJEKE-ISTOK

Rok za dostavu ponude: 08.03.2019. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
01.03.2019.

Radovi

BRAVARSKI RADOVI NA ODRŽAVANJU VANJSKE SEMAFORSKE OPREME

Rok za dostavu ponude: 08.03.2019. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
25.02.2019.

Radovi

GRAĐEVINSKI RADOVI NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA BELVEDER, DRENOVA I PODVEŽICA

Rok za dostavu ponude: 04.03.2019. u 10:00 sati

Datum objave:
25.02.2019.

Radovi

SANACIJA ODVODNJE NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA: OREHOVICA, SVETI KUZAM I VOJAK

Rok za dostavu ponude: 04.03.2019. u 10:00 sati

ikona download

Datum objave:
22.02.2019.

Pružanje usluga

GEODETSKE USLUGE

Rok za dostavu ponude: 01.03.2019. u 10:00 sati

Datum objave:
14.02.2019.

Pružanje usluga

USLUGA ZBRINJAVANJA OPASNOG OTPADA ( KLJUČNI BROJ OTPADA 150110X)

Rok za dostavu ponude: 21.02.2019. u 10:00 sati

ikona download

ikona download