Datum objave:
18.05.2023.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

REZERVNI DIJELOVI ZA ZRAČNE INSTALACIJE ZA SVE AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 07.06.2023. u 10:00 sati

Datum objave:
10.03.2023.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Rok za dostavu ponude: 05.04.2023. u 10:00 sati

Datum objave:
14.02.2023.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

GORIVO NA BENZINSKIM POSTAJAMA

Rok za dostavu ponude: 14.03.2023. u 10:00 sati

Datum objave:
30.01.2023.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

DIZELSKO GORIVO EURODIESEL BS

Rok za dostavu ponude: 28.02.2023. u 10:00 sati

Datum objave:
02.01.2023.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

AD BLUE ADITIV

Rok za dostavu ponude: 20.01.2023. u 10:00 sati

Datum objave:
08.11.2022.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

ULJA ZA MOTORE

Rok za dostavu ponude: 06.12.2022. u 10:00 sati

Datum objave:
21.09.2022.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

REZERVNI DIJELOVI ZA SERVISE VOZILA U JAMSTVU

Rok za dostavu ponude: 11.10.2022. u 12:00 sati

Datum objave:
21.09.2022.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

USLUGA PROTEKTIRANJA AUTO GUMA

Rok za dostavu ponude: 11.10.2022. u 10:00 sati

Datum objave:
21.09.2022.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

GUME ZA AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 11.10.2022. u 09:00 sati