Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Energo (BN)

PERIODIČKI SERVIS I UNUTARNJI PREGLED VATROGASNIH APARATA TIJEKOM GODINE DANA

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
27.04.2020. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Energo (BN)

USLUGA PROVOĐENJA MJERA DEZINSEKCIJE, DERATIZACIJE I DEZINFEKCIJE TIJEKOM 2020. GODINE

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
07.02.2020. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Energo (BN)

USLUGA ČIŠĆENJA POSLOVNOG PROSTORA ENERGO d.o.o. Dolac 14

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
28.01.2020. u 12:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Energo (BN)

NABAVA UREDSKOG MATERIJALA TIJEKOM 2020. GODINE

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
24.01.2020. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Energo (BN)

HITNE INTERVENCIJE POPRAVAKA TOPLOVODNIH SUSTAVA TIJEKOM GODINE DANA

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
15.07.2019. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Energo (BN)

NABAVA VIJAKA, MATICA I BRTVI TIJEKOM GODINE DANA

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
10.07.2019. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Energo (BN)

GODIŠNJE ISPITIVANJE I ODRŽAVANJE OPREME U EX IZVEDBI

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
12.06.2019. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Energo (BN)

ODRŽAVANJE I ISPITIVANJE S UREĐAJA I INSTALACIJA U POSTROJENJIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM TIJEKOM GODINE DANA (HRNIEC60079-17)

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
29.05.2019. u 10:00 sati

Česta pitanja

Odgovori na najčešće postavljana pitanja
Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Račun troškova stanovanja glasi na drugo ime ili postoji pogreška u imenu i prezimenu


Presliku dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo stana (vlasnički list, kupoprodajni ili darovni ugovor i dr. dokument o vlasništvu) dostaviti Odsjeku za upravljanje objektima stambene namjene pri Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom, Titov trg 3 ili predati osobno u šalter sali na istoj adresi radnim danom od 8:30 do 15:30 sati.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Broj članova  kućanstva iskazan na računu, a koji služi za obračun odvoza komunalnog otpada ne odgovara postojećem broju članova kućanstva


Odluka o načinu prijave članova kućanstva i prijave prestanka statusa korisnika

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Do kojeg je datuma u mjesecu potrebno dostaviti očitanje plinomjera?


Ukoliko vas tijekom mjesečnog obilaska naš zaposlenik nije zatekao kod kuće i očitao vaše brojilo, očitanje dostavite do zadnjeg dana u mjesecu i to:

Skip to content