U Elektroničkom oglasniku javne  nabave RH objavljena je Dokumentacija o nabavi za predmet: Opskrba električnom  energijom. Rok za dostavu ponuda je 14.11.2019.