OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

PočetnaOPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

U Elektroničkom oglasniku javne  nabave RH objavljena je Dokumentacija o nabavi za predmet: Opskrba električnom  energijom. Rok za dostavu ponuda je 14.11.2019.
 


Naručitelj: Rijeka promet (JN)

Rok za dostavu ponude: 14.11.2019. u 09:00 sati