Rok za dostavu ponude: 15.06.2021. u 10:00 sati.


Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 15.06.2021. u 10:00 sati