U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 29. prosinca 2016. godine objavljen je poziv na nadmetanje za predmetnu nabavu roba.

Rok za dostavu ponuda je 18. siječnja 2017. godine do 8:45 h.


Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 18.01.2017. u 08:45 sati