U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 21. prosinca 2015. godine objavljen je poziv na nadmetanje za predmetnu nabavu roba.

Rok za dostavu ponuda je 11. siječnja 2016. godine do 10:00 h.


Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 11.01.2016. u 10:00 sati