Jednostavna nabava - Isporuka roba


Evidencijski broj: 600-06-17/159
Naručitelj: KD Autotrolej (BN)

Rok za dostavu ponude: 14.12.2017. u 09:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru