Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 07.05.2020. u 10:00 sati