U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 31. svibnja 2016. godine objavljen je poziv na nadmetanje za predmetnu uslugu.

Rok za dostavu ponuda je 21. lipnja 2016. godine do 10:00 h.


Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 21.06.2016. u 10:00 sati