Jednostavna nabava - Pružanje usluga


Evidencijski broj: 600-06-17/173
Naručitelj: KD Autotrolej (BN)

Rok za dostavu ponude: 25.01.2018. u 12:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru