U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 09.11.2017 godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za predmetnu nabavu robe.

Rok za dostavu ponuda je 13.12.2017. godine do 9:00 h.

 


Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 13.12.2017. u 09:00 sati