Jednostavna nabava - Isporuka roba


Evidencijski broj: 600-18-17/01
Naručitelj: Rijeka promet (BN)

Rok za dostavu ponude: 23.01.2017. u 10:00 sati

ikona download