Jednostavna nabava - Isporuka roba


Evidencijski broj: 42/20-BV
Naručitelj: Rijeka promet (BN)

Rok za dostavu ponude: 23.03.2020. u 10:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru