Jednostavna nabava - Isporuka roba

 

 


Evidencijski broj: 39-JEN-19
Naručitelj: KD Autotrolej (BN)

Rok za dostavu ponude: 12.11.2019. u 12:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru