Jednostavna nabava - Pružanje usluga


Evidencijski broj: 20/18-BV
Naručitelj: Rijeka promet (BN)

Rok za dostavu ponude: 20.03.2018. u 10:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru