Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 07.02.2020. u 09:00 sati