U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 1. kolovoza 2016. godine objavljen je poziv na nadmetanje za predmetnu uslugu.

Rok za dostavu ponuda je 2. rujna 2016. godine do 10:00 h.

 


Naručitelj: Rijeka promet (JN)

Rok za dostavu ponude: 02.09.2016. u 10:00 sati