U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 9. prosinca 2016. godine objavljen je poziv na nadmetanje za predmetnu uslugu.

Rok za dostavu ponuda je 29. prosinca 2016. godine do 8:45 h.

 


Naručitelj: Rijeka promet (JN)

Rok za dostavu ponude: 29.12.2016. u 8:45 sati