Naručitelj: KD Autotrolej (JN)

Rok za dostavu ponude: 05.07.2022. u 10:00 sati