U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 6. kolovoza 2018. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za predmetne radove.
Rok za dostavu ponuda je 24. kolovoza 2018. godine do 10:00 h.


Naručitelj: Javna nabava

Rok za dostavu ponude: 24.08.2018. u 10:00 sati