U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 5. travnja 2018. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za predmetnu uslugu.
Rok za dostavu ponuda je 30. travnja 2018. godine do 10:00 h.


Naručitelj: Javna nabava

Rok za dostavu ponude: 30.04.2018. u 10:00 sati