Jednostavna nabava - Pružanje usluga


Evidencijski broj: 26/20-BV
Naručitelj: Rijeka promet (BN)

Rok za dostavu ponude: 25.02.2020. u 12:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru