Dana 22.2.2021. Objavljena je Dokumentacija o nabavi za predmet: Izvedba bušotina u upojnim bunarima na raznim lokacijama na području grada Rijeke tijekom 2021. godine


Naručitelj: Rijeka promet (JN)

Rok za dostavu ponude: 16.03.2021. u 10:00 sati