Jednostavna nabava - Pružanje usluga


Evidencijski broj: 600-06-20/31
Naručitelj: KD Autotrolej (BN)

Rok za dostavu ponude: 18.09.2020. u 10:00 sati

ikona download

ikona downloadObavijest o odabiru