Datum objave:
18.05.2023.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

REZERVNI DIJELOVI ZA ZRAČNE INSTALACIJE ZA SVE AUTOBUSE

Rok za dostavu ponude: 07.06.2023. u 10:00 sati

Datum objave:
27.03.2023.

Naručitelj:
Javna nabava

Preuzimanje i zbrinjavanje glomaznog otpada KB 20 03 07

Rok za dostavu ponude: 25.04.2023. u 10:00 sati

Datum objave:
10.03.2023.

Naručitelj:
KD Autotrolej (JN)

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Rok za dostavu ponude: 05.04.2023. u 10:00 sati

Datum objave:
20.02.2023.

Naručitelj:
Javna nabava