Datum objave:
09.03.2017.

Naručitelj:
Rijeka promet (JN)

KEMIJSKO UKLANJANJE NEPOŽELJNE VEGETACIJE

Rok za dostavu ponude: 20.03.2017. u 09:00 sati

Datum objave:
30.12.2016.

Naručitelj:
Rijeka promet (JN)

Datum objave:
29.12.2016.

Naručitelj:
Rijeka promet (JN)

PREREGULACIJA PROMETA PRILIKOM ODRŽAVANJA RAZNIH MANIFESTACIJA

Rok za dostavu ponude: 20.01.2017. u 08:45 sati

Datum objave:
09.12.2016.

Naručitelj:
Rijeka promet (JN)

Datum objave:
01.08.2016.

Naručitelj:
Rijeka promet (JN)

Datum objave:
03.06.2016.

Naručitelj:
Rijeka promet (JN)

SANACIJA KOLNIKA NA VIŠE LOKACIJA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

Rok za dostavu ponude: 24.06.2016. u 10:00 sati

Datum objave:
08.02.2016.

Naručitelj:
Rijeka promet (JN)

KEMIJSKO UKLANJANJE NEPOŽELJNE VEGETACIJE

Rok za dostavu ponude: 26.02.2016. u 10:00 sati