Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

SANACIJA KANALA PERIODIČKOG SERVISA

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
16.04.2024. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

CIJEVI I IZRADA CIJEVI PO UZORKU

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
08.04.2024. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Poslovni sustavi (JEN)

RAČUNALA S PRIPADAJUĆOM OPREMOM

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
04.04.2024. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

RAZNI DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE VOZILA I OBJEKATA

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
03.04.2024. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

USLUGA NAJMA VIŠEFUNKCIJSKIH ISPISNIH UREĐAJA

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
25.03.2024. u 09:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Poslovni sustavi (JEN)

PRODULJENJE LICENCI ZA PROGRAMSKI PAKET MICROSOFT 365

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
14.03.2024. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

ZAŠTITNA ODJEĆA

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
20.03.2024. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

RAZNE USLUGE POPRAVAKA I ODRŽAVANJA

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
12.03.2024. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

USLUGA PREVENTIVNE MJERE DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
28.02.2024. u 09:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

USLUGE NA PODRUČJU SIGURNOSTI

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
21.02.2024. u 10:00 sati

Česta pitanja

Odgovori na najčešće postavljana pitanja
Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Račun troškova stanovanja glasi na drugo ime ili postoji pogreška u imenu i prezimenu


Presliku dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo stana (vlasnički list, kupoprodajni ili darovni ugovor i dr. dokument o vlasništvu) dostaviti Odsjeku za upravljanje objektima stambene namjene pri Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom, Titov trg 3 ili predati osobno u šalter sali na istoj adresi radnim danom od 8:30 do 15:30 sati.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Obračunati utrošak vode na računu veći je od prijavljenog utroška očitanog na individualnom vodomjeru


Utrošena količina vode očitana na glavnom vodomjeru stambene zgrade, putem kojeg je više pojedinačnih potrošača priključeno na distribucijsku mrežu, predstavlja osnovu za obračun i fakturiranje utroška. Ukoliko postoji razlika između te utrošene količine i utrošene količine po prijavi za zgradu, dostavljenoj od strane predstavnika suvlasnika, razlika se sukladno Općim i tehničkim uvjetima KD ViK raspodjeljuje na sve suvlasnike i to razmjeno njihovom učešću u ukupnoj potrošnji.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Broj članova kućanstva iskazan na računu, a koji koji služi za obračun utroška vodnih usluga ne odgovara  postojećim broju članova domaćinstva


Podatak o broju članova domaćinstva dostaviti ovlaštenom predstavniku suvlasnika stambene zgrade koji Poslovnim sustavima d.o.o. mjesečno dostavlja podatke za raspodjelu utrošene vode unutar zgrade.