Datum objave:
27.09.2023.

Isporuka roba

RAČUNALA S PRIPADAJUĆOM OPREMOM

Rok za dostavu ponude: 05.10.2023. u 10:00 sati

ikona download
ikona download
Dokumentacija

Datum objave:
27.09.2023.

Isporuka roba

REZERVNI DIJELOVI ZA TAHOGRAF

Rok za dostavu ponude: 04.10.2023. u 11:00 sati

ikona download
ikona download
Dokumentacija

Datum objave:
27.09.2023.

Isporuka roba

AKUMULATORI

Rok za dostavu ponude: 04.10.2023. u 10:00 sati

ikona download
ikona download
Dokumentacija

Datum objave:
07.09.2023.

Pružanje usluga

USLUGA NADZORA I UPRAVLJANJA PLINSKOG GRIJANJA I PRIPREMA TOPLE VODE

Rok za dostavu ponude: 21.09.2023. u 10:00 sati

ikona download Obavijest o odabiru

ikona download
ikona download
Dokumentacija

Datum objave:
04.09.2023.

Isporuka roba

RAČUNALA S PRIPADAJUĆOM OPREMOM

Rok za dostavu ponude: 21.09.2023. u 10:00 sati

ikona download Obavijest o odabiru

ikona download
ikona download
Dokumentacija

Datum objave:
31.08.2023.

Isporuka roba

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Rok za dostavu ponude: 11.09.2023. u 10:00 sati

ikona download Obavijest o odabiru

ikona download
ikona download
Dokumentacija

Datum objave:
04.08.2023.

Pružanje usluga

USLUGA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA

Rok za dostavu ponude: 18.08.2023. u 10:00 sati

ikona download Obavijest o odabiru

ikona download
ikona download
Dokumentacija

Datum objave:
27.07.2023.

Pružanje usluga

USLUGA ČIŠĆENJA SEPARATORA

Rok za dostavu ponude: 09.08.2023. u 10:00 sati

ikona download Obavijest o odabiru

ikona download
ikona download
Dokumentacija

Datum objave:
26.07.2023.

ikona download
ikona download
Dokumentacija

Datum objave:
25.07.2023.

Pružanje usluga

REDOVNI GODIŠNJI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

Rok za dostavu ponude: 02.08.2023. u 10:00 sati

ikona download Obavijest o odabiru

ikona download
ikona download
Dokumentacija