Status: Otvorena Otvorena

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

USLUGA ČIŠĆENJA SEPARATORA

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
22.07.2024. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

ZAMJENA ELEKTRIČNE INSTALACIJE RASVJETE SA RASVJETNIM TIJELIMA

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
11.07.2024. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Poslovni sustavi (JEN)

Usluga iz područja zaštite na radu i zaštite od požara

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
03.07.2024. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

ZAMJENA VRATA LAKIRNICE

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
10.07.2024. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
Poslovni sustavi (JEN)

Usluga najma višefunkcijskih uređaja i pisača

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
18.06.2024. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

HLADNJACI, INTERKULERI I DIJELOVI RASHLADNOG SUSTAVA ZA AUTOBUSE

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
13.06.2024. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

USLUGA POPRAVKA KOČIONIH KLIJEŠTA ZA AUTOBUSE

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
11.06.2024. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

POŠTANSKE USLUGE

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
10.06.2024. u 10:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

SANACIJA IZOLACIJE TOPLOVODA

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
29.05.2024. u 09:00 sati

Status: Zatvorena Zatvorena

Naručitelj:
KD Autotrolej (BN)

UREDSKE POTREPŠTINE I FOTOKOPIRNI PAPIR

Kategorija
Jednostavna nabava

Rok za dostavu ponude
29.05.2024. u 10:00 sati

Česta pitanja

Odgovori na najčešće postavljana pitanja
Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Račun troškova stanovanja glasi na drugo ime ili postoji pogreška u imenu i prezimenu


Presliku dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo stana (vlasnički list, kupoprodajni ili darovni ugovor i dr. dokument o vlasništvu) dostaviti Odsjeku za upravljanje objektima stambene namjene pri Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom, Titov trg 3 ili predati osobno u šalter sali na istoj adresi radnim danom od 8:30 do 15:30 sati.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Broj članova kućanstva iskazan na računu, a koji koji služi za obračun utroška vodnih usluga ne odgovara  postojećim broju članova domaćinstva


Podatak o broju članova domaćinstva dostaviti ovlaštenom predstavniku suvlasnika stambene zgrade koji Poslovnim sustavima d.o.o. mjesečno dostavlja podatke za raspodjelu utrošene vode unutar zgrade.

Poslovni sustavi: Objedinjena naplata troškova stanovanjaTroškovi stanovanja

Obračunati utrošak vode na računu veći je od prijavljenog utroška očitanog na individualnom vodomjeru


Utrošena količina vode očitana na glavnom vodomjeru stambene zgrade, putem kojeg je više pojedinačnih potrošača priključeno na distribucijsku mrežu, predstavlja osnovu za obračun i fakturiranje utroška. Ukoliko postoji razlika između te utrošene količine i utrošene količine po prijavi za zgradu, dostavljenoj od strane predstavnika suvlasnika, razlika se sukladno Općim i tehničkim uvjetima KD ViK raspodjeljuje na sve suvlasnike i to razmjeno njihovom učešću u ukupnoj potrošnji.

Skip to content