U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 27. veljače 2017. godine objavljena je obavijest o nadmetanju  za predmetnu uslugu.

Rok za dostavu ponuda je 20. ožujka 2017. godine do 9:00 h.


Naručitelj: Rijeka promet (JN)

Rok za dostavu ponude: 20.03.2017. u 09:00 sati